2022 Dünya Kadınlar Günü: Sürdürülebilir bir yarın için bugünden cinsiyet eşitliği

Bu yıl 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü’nün teması, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (Unwomen) tarafından  ‘ cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine uyum ve bu eksende herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek.” olarak belirlendi. Kutlamaların odak noktasını bunlar oluşturacak.

Konuyla ilgili Unwomen’dan yapılan açıklama şöyle:

İklim krizi ve afet riskinin azaltılması bağlamında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, 21. yüzyılın en büyük küresel zorluklarından biridir. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının çevremiz, ekonomik ve sosyal kalkınmamız üzerinde ciddi ve kalıcı etkileri oldu ve olmaya devam edecek. En savunmasız ve marjinalleştirilmiş olanlar arasında olanlar, en derin etkileri yaşarlar. Kadınlar, dünyadaki yoksulların çoğunluğunu oluşturdukları ve iklim değişikliğinin en çok tehdit ettiği doğal kaynaklara daha fazla bağımlı oldukları için, iklim değişikliği etkilerine karşı erkeklerden daha savunmasız olarak kabul edilmektedir.

Aynı zamanda, kadınlar ve kızlar, iklime uyum ve hafifletme için etkili ve güçlü liderler ve değişim yaratıcılarıdır. Dünyanın dört bir yanındaki sürdürülebilirlik girişimlerine dahil oluyorlar ve katılımları ve liderlikleri daha etkili iklim eylemiyle sonuçlanıyor. Kadınları ve kız çocuklarını söz sahibi olmaları ve iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili karar alma süreçlerinde eşit oyuncular olmaları için güçlendirmeye yönelik fırsatları ve kısıtlamaları incelemeye devam etmek, sürdürülebilir kalkınma ve daha fazla cinsiyet eşitliği için esastır. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan, sürdürülebilir bir gelecek ve eşit bir gelecek, ulaşamayacağımız bir şey olmaya devam ediyor.

“Sürdürülebilir bir yarın için bugün toplumsal cinsiyet eşitliği” teması altındaki Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü’nü, 8 Mart 2022 Salı, 10-11.30 EST’de üst düzey bir sanal (TBC) etkinliği ile kutlayacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Genel Kurul Başkanı, Kadının Statüsü Komisyonu Başkanı, BM Kadın İcra Direktörü ile cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği aktivistleri ve ünlüler katılacak. Etkinliğin ardından üst düzey bir panel tartışması ve müzik performansları yer alacak.

Dünya Kadınlar Günü’nün teması, yaklaşan 66. Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW66) öncelikli temasıyla uyumludur: “İklim değişikliği, çevre ve afet riskinin azaltılması bağlamında cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi politikalar ve programlar”. başlıca hedeflerdir.