Ala Teha: Sağlıklı bir eğitim kadına yönelik şiddeti sona erdirebilir

Germiyanlı kadınlar kadına yönelik şiddetin artmasına ilişkin olarak yaptıkları değerlendirmelerde şiddete son verilmesi için toplumdaki bireylere sağlıklı bir eğitim verilmesi gerektiğini belirttiler…

Kürdistan Bölgesi’nde kadına yönelik şiddetin bilançosu her geçen gün artıyor. Germiyanlı kadınlar bu konuda sağlıklı bir eğitim verilmemesini şiddetin başlıca nedeni olarak değerlendiriyor.

YNK’nin 11’inci Şube Kadın Kolları Sorumlusu Ala Teha, şiddetin artması ve nedenlerine ilişkin şunları söyledi; Kürt toplumu genel olarak ataerkil bir toplumdur ve örf ve adetlerin toplum üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Bu etki bazen radikal bireyler yaratıyor. Dijital medya ve teknoloji de aile içi şiddetin şiddetin artmasınının nedenlerinden biridir.”

Ala Teha, Kürt halkının teknoloji ile tanıştığı dönemde bu kadar geniş bir bilgi ağına hazır olmadığını belirterek, “Ne yazık ki teknolojinin çok fazla kullanıldığı ortaya çıktı. Bu da şiddetin toplum ve aile içinde oldukça yayılmasına neden oluyor. Kürdistan Bölgesi’nde meydana gelen şiddet olaylarının temel nedenlerinden biri teknolojidir” dedi.

Eğitimin toplum üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirten Ala Teha, son olarak, “Toplumun içinde yaşadığı ortamda sağlıklı bir eğitim verilmelidir. Bu sağlanırsa sağlıklı, gelişmiş ve şiddete başvurmayan bir toplum inşa edilebilir” ifadelerini kullandı.

Afretani Kürdistan Derneği Germiyan Şubesi Üyesi Şeyma Cemal, de konuyla ilgili şunları söyledi; “Sağlıklı bir eğitimin verilmemesi ve 18 yaşından küçük bireyler başta olmak üzere toplumun birçok kesimi tarafından dijital medyanın çok yoğun kullanılması şiddet ve tehditlerin artmasına neden oluyor.”

Küçük sorunların dahi birçok durumda kadınların hayatını tehlikeye attığına işaret eden Şeyma Cemal, “Bir erkek bazı küçük sorunlar yüzünden kızını veya eşini rahatlıkla katledebiliyor. Şiddetin durdurulması için ditijal medya aracılığıyla toplumun nasıl eğitileceği ve bilinçlendirileceği konularında paylaşımlar yaygınlaştırılmalıdır” dedi.

Kadın Hakları Aktivisti Nigar Omer, konuyla iligili şunları söyledi; “Toplumda şiddetin ortaya çıkmasına neden olan bazı konular var. İlki kadınlara roller biçen toplumdaki örf ve adetlerdir. Erkeklere liderlik, yöneticilik gibi sorumluluklar verilirken kadınlar bunlardan mahrum bırakılmıştır. Yasaların eksikliği, zayıflığı ve uygulanmaması da şiddetin artmasının nedenlerinden biridir. Diğer yandan toplumun bilinçlendirilmemesinin ve eğitimin de şiddet üzerinde büyük bir etkisi var. Sağlıklı bir neslin kaynağını sağlıklı bir eğitimden aldığını söyleyebiliriz.”

Nigar Omer, son olarak bireylerin ve toplumun eğitilmesine işaret ederek, “Toplumdaki bireylerin bilinçlenmesinde eğitimin büyük ve etkili bir rolü olmalıdır.Toplumdaki herkes, kadın ve erkeğin toplumsal alanda eşit olduğunu ve aynı haklara sahip olduğunu bilecek şekilde eğitilmelidir” dedi.

/Rojnews-Germiyan/