Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kadına şiddet tartışıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, barış ve güvenlik süreçlerinde kadına şiddet tartışıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, konsey üyelerine, başta Afganistan olmak üzere dünyada kadın haklarına yönelik yapılan hak ihlalleri sonlandırmak için etkilerini kullanma çağrısında bulundu.

Video konferans aracılığıyla konsey üyelerine hitap eden Bachelet, kadınların barış süreçleri için yapılan müzakerelerde, ve arabulucu rolünde erkeklere oranla çok az yer aldığını belirterek, ”Kadınlar barış ve güvenlik süreçlerinde daha fazla rol almalı. Kadınların katılımı dünya çapında barışı teşvik ediyor. Kadınların sesini, gerçeklerini ve haklarını yansıtmayan barış kararları sürdürülebilir değildir” dedi.

Bachelet, 1992 ile 2019 yılları arasında dünya çapındaki önemli barış süreçlerinde, müzakerecilerin yalnızca yüzde 13’ünün, arabulucuların yüzde 6’sının ve bu süreçlerde imza atanların yüzde 6’sının kadın olduğunu söyledi.

Bachelet, çatışmaların yaşandığı ülkelere aktarılan yardım fonlarından ise yalnızca yüzde birinin kadın hakları örgütlerine gittiğini kaydetti. Bachelet, dünyanın her bölgesinde kadınlara yönelik istismarların sürdüğünü belirterek, ”Kadınlar tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor. Karalama kampanyaları yoluyla sindiriliyor. Cinsel şiddet ve tacize uğruyor” dedi.

“BM Güvenlik Konseyi Üyeleri Taliban’a baskı yapmalı”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, dünyanın pek çok bölgesinde kadın hakları ihlallerinin, çatışmayı önleme ve barışı sürdürmeye yönelik küresel çabaları önemli ölçüde baltaladığını belirterek, Afganistan, Afrika’nın Sahel bölgesi, Myanmar ve farklı yerlerde bu durumun yaşandığını kaydetti.

Michelle Bachelet, “Afganistan’da kadınların ve kız çocuklarının temel haklarının yok sayılması, ekonomiye ve bir bütün olarak ülkeye büyük zarar veriyor. Benzeri görülmemiş boyutlarda bir insani felakete neden oluyor. Son aylarda, birçok Afgan kadın insan hakları savunucusu, gazeteci, avukat ve yargıç, sıklıkla tekrarlanan tehditlerin ardından ya ülkeden kaçmak ya da saklanmak zorunda kaldı. Birçoğu tüm gelir kaynaklarını kaybetti. Ayrıca hayatlarını etkileyen karar alma süreçlerinden de dışlandı. Haklarını tam olarak kullanmaları da engellendi. BM Güvenlik Konseyi bu ihlallerin faillerinden hesap sormalıdır. BM Güvenlik Konseyi üyeleri, temel insan haklarına saygıyı göstermeleri için Taliban’a baskı yapmalıdır. Güvenlik Konseyi’ni, sürdürülebilir barış koşullarını sağlamak için, Afganistan’daki bu insan hakkı ihlalleri faillerinin, aralarında kadınlara ve kızlara yönelik işlenmiş suçlarla ilgili de dahil olmak üzere, hesap vermelerini sağlamaya davet ediyorum.Ayrıca Afgan kadın insan hakları savunucuları için güvenli yollar ve yeniden yerleştirme programları oluşturmaya, koruma arayan Afgan kadınlarının sınırdışı edilmesini derhal durdurmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Bachelet, Afrika’nın Sahel bölgesinin, BM Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nin en altında yer aldığını, silahlı grupların saldırılarının arttığını, ayrıca kadın ve kız çocuklarına yönelik kaçırma, şiddet, sömürü, istismar tehdidinin de arttığını kaydetti.

/VOA/