BM Kadın Direktörü Bahous: Eğitim yasağı Afgan kadınlarını savunmasız bırakmayı amaçlıyor

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Direktörü Sima Bahous, Afganistan’da Taliban’ın kız öğrencilerinin eğitimi yasaklaması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Kadınlar her zaman Afganistan’ın gelişimini şekillendirmede ve barışını, güvenliğini ve dayanıklılığını desteklemede kilit bir rol oynamıştır. İnanılmaz zorluklar karşısında Afgan kadınları üniversiteye gitmeye devam ettiler. Bu kurumlar, bir araya gelip öğrenmeye devam edebilecekleri son yerlerden bazılarıydı. Kadınların yüksek öğrenimini sona erdirmek, onların tarihsel katkılarını göz ardı etmek ve onları gelecekteki potansiyellerinden ve ülkelerinin potansiyelinden koparmaktır.

Genel Sekreter’in belirttiği gibi: eğitimin reddi, kadın ve kız çocuklarının eşit haklarını ihlal ediyor ve Afganistan’ın geleceği üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak. Ülkeyi daha fazla ekonomik sıkıntıya, acıya ve uluslararası izolasyona mahkum ediyor. Eğitim olmadan bir nesil Afgan kadın ve kızları, ülkelerinin kalkınmasına tam olarak katkıda bulunmak için ihtiyaç duydukları becerilere sahip olmayacak. Eğitim olmadan katılım ve liderliğe giden yolları daha da kısıtlanır ve bu da onları ayrımcılığa ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı savunmasız bırakır.

BM Kadın Birimi, fiilen yetkililere, kadın ve kız çocuklarına eğitim hakkı, çalışma ve kamusal yaşama katılma hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını derhal geri vermeye çağırıyor.

Afganistan’daki kadın ve kız çocuklarına ne olduğu bizim küresel sorumluluğumuzdur. Onlar ezilmeye direnirken seslerini yükseltmeye devam etmeliyiz. Taliban’ın haklarını sistematik ve kasıtlı olarak ihlal etmesi karşısında, uluslararası toplum olarak bizler, Afgan kız kardeşlerimizle dayanışma içinde, üzerinde durduğumuz değerler adına sesimizi yükseltmeye ve bu değerlere yatırım yapmaya devam etmeliyiz…

 

/unwomen/