Feminizm çeşitleri üzerine çeşitlemeler

Feminizm tam olarak nedir? Her şeyden önce tek bir feminizm diye bir şey yoktur. Farklı konuları savunan ve hatta bazen birbiriyle çelişen birçok farklı hareket ve teori vardır.

Yine de tüm feminizmleri birleştiren bir çekirdek var. Feminizm tüm insanların eşitliği için, cinsiyetçiliğe ve kadınlara yönelik ayrımcılığa karşıdır ve bunun için mücadele eder.

Feministler gücün erkeklerin elinde olmasını eleştiriyor. Adil paylaşım ve eşitlik istiyor. Birçok yerde iddia edildiği gibi feminizmin amacı, erkeklerin yerine kadınları iktidara getirmek değil. Herkes için adil bir dağıtım ve herkesin kendi bedeni ve hayatını tayin meselesidir.

Kesişimsel feminizm ise farklı ayrımcılık biçimlerini dikkate almaya ve olabildiğince çok farklı perspektifleri değerlendirmeye çalışır. Ne de olsa feminist kaygılar birbiriyle çelişebiliyor.

Örneğin başörtüsü; Müslüman kadınlar için başörtüsü konusunda çok tartışma var. Almanya’da feministler, kadınların dinlerini uygulama özgürlüğüne sahip olduğunu savunuyor. Başörtüsüne karşı tavır almıyor. takmak da dahildir. Ancak bazı kesimleri okulda öğretmenlerin başörtüsü takmasına muhalefet ediyor.

Ayrıca hayatın her alanında başörtüsü takmaya karşı çıkan feminist hareketler de var. Bunlar erkeklerini dini de kullanarak kadınları zorla kapattıklarını düşünüyor ve kadın özgürlüğü için türban, çarşaf, peçeye karşı çıkıyor.

Diğer yandan bazı feminist hareketler feminizmin erkekler için de olduğunu ileri sürüyor. Feminizmin erkekleri özgürleştireceğini ve olanaklarını genişleteceğini düşünüyor. Erkeklerin ötekileştirilmeden, ‘eşcinsel’ olarak görülmeden makyaj yapma, etek, entari giyme özgürlüklerini savunuyor.

Bunun toplumdaki cinsiyet rollerinin yeniden düzenlenmesini, eşitliğin sağlanması mücadelesini kolaylaştıracağına inanıyor.

Görüldüğü gibi birbiriyle yarışan birçok feminist eğilim olsa da aslında temel noktalarını erkek egemen sisteme, eşitsizliğe, ayrımcı muamaleye, baskı ve sömürüye karşı mücadele oluşturuyor…