Her şeyin çabuk unutulduğu ve kolay satıldığı bir çağdan geçiyoruz

Zaman su gibi akıp gitti ve bir eğitim devresi daha tamamlandı. Bak, hepimize rağmen ilerliyor zaman. Zaman zaten kendi işini yapıyor, önemli olan bizim onu nasıl yaşadığımızdır.

Nedense zamanın ruhunu yakalayamıyoruz, böyle olunca da ona denk bir yaklaşımı güçlü geliştiremiyoruz. Habire onun peşinde sürüklenip duruyoruz. An’a güçlü akmıyoruz dolayısıyla anı da tadında yaşamıyoruz.

Ne gariptir şu insan oğlu geçmişe hayıflanır, an dan şikayetçidir ve geleceği de belirsiz. Akıl sır erdirmek gerçekten zor.

Oysa hep geçmişe hayıflanma yerine, hep keşkelerle yol alma yerine yaşanan yanlış ya da doğru, güzel ya da çirkin, olumlu ya da olumsuz geçmişi bütün kucaklayabilmek önemli. 

Geçmiş geçtiği için takılmadan sonuç çıkararak yaklaşım belirlemek an’a anlam katacaktır. Bak, yaşamımızda bir çok şey anlamını yitiriyor. Neden, çünkü anlama dönük süreklileşen bir çaba bizde zayıf. Oysa üretmeden, yaratmadan hepimiz çok şey istiyoruz.

Talepler,beklentiler bitmek bilmiyor.

En kötüsü de beklentiler. İnsanı en fazla benliğinden uzaklaştıran bu oluyor. İrade sahibi insanlar beklenti içinde olmazlar. Her koşulda emeğin gücü ile yol alırlar.

Beklentilik zayıf, dolayısıyla iradesiz insanlara özgü. İnsan olarak ilişkilerimizde de birbirimizden çok şey bekleriz. Karşıdakini biz istediğimiz için, kendi ihtiyaçlarımız temelinde ele alırız.

Onun tanımına bakmadan kendi tanımımızca yaklaşırız, bu ilişkileri zedeler. Anlamlı paylaşımlar karşılıklı emek üzerinden gelişir. Sevgi ister, emek ister, fedakarlık ister. Karşılıklı emeğe dayalı ilişkiler kalıcıdır ve bir değer taşır. 

Her şeyin çabuk unutulduğu ve kolay satıldığı bir çağdan geçiyoruz. İnsana dair tüm güzellikleri koruyabilmek ancak onu yaşamsal kılmakla mümkündür. Bu alanları biraz gevşettik mi her tür gerilik, yabancılaşma oraya siner. Her koşul ve ortam da kendimize katacağımız anlamlarla varız. Anlam bize ne kadar sahip ise hayatımıza da o kadar sahiptir. 

Ben anlamı güçlü yaratma yolunda daha kararlı, inançlı ve çaba içinde olacağımıza inanıyorum. Bir eğitim devresi daha biterken bunu bütün arkadaşların da kavradığını düşünüyorum…