Jineolojî Dergisi’nin 22’nci sayısı çıktı

Jineolojî Dergisi’nin yeni sayısı “Kültürel Kriz ve Krizden Çıkış Arayışları” dosya konusuyla çıktı.
3 ayda bir çıkan bilim ve kuram dergisi Jineolojî’nin 22’nci sayısı, “Kültürel Kriz ve Krizden Çıkış Arayışları” dosya konusu ile raflardaki yerini aldı. Derginin bu sayısında da kadınların bilim tartışmaları devam ediyor.
Tarihsel diyalektik ve kültürel duygu
Bu sayıda kadınlar yüzlerini, yaşamın tarihsel diyalektiğine, bu diyalektikle oluşan kültürlere, duygu ve düşünce parçalılığının ya da bütünlüğün bu kültürler içinde nasıl ve kimin eliyle inşa edildiğine çeviriyor. Dergideki yazılarda, kültürü oluşturan her bir öğenin kadın emeği ile ilişkisi ve bunu görünmez kılmaya çalışan patriarkal-kapitalist müdahalelerden etkilenme düzeyi araştırılıyor, toplumların içinde oldukları krizin ve alternatif arayışlarının neler olduğu tartışılıyor.
Kadınlar yazılarıyla, varlıklara yüklenen anlamları, toplumların yaşadıkları coğrafyaları ve o toplumların başlarından geçen olayları; işaretlerin, harflerin, sözcüklerin, cümlelerin, sesin, müziğin ve resimlerin nasıl kurgulandığından ya da üretildiğinden çıkarmaya çalışıyor.
Dergide, patriarkal-kapitalist sistemle birlikte toplumların içine sürüklendiği kriz halini olabilecek en geniş çerçeve ile ele alan, diğer taraftan da krizden çıkış yolu olarak görülen demokratik modernitenin alternatif kültürüne dair tartışmalara katılan yazarlar ve yazıları şöyle:
*Hüsna Emek, Kültür İnsan Varoluşunun Özüdür
*Aynur Menteş, Kültür ve Sanatın Birbirini Tamamlaması
*Andrea Wolf Enstitüsü, Kökler ve Direnişler Üzerine; Kapitalist Modernitede Karşı Kültür ve
Metalaştırma
*Zilan Narin, Gözetleme Kulesinin Gölgesinde Kadın Dostluğuna Tünel Kazmak
*Barbara Pade, Anasoylu ve Yerli Topluluklarda İletişimin Kimi Yönleri
*Elif Gemicioğlu, Dil ve Kültür İlişkisi
*Ruken Ergüneş, Asimilasyondan Özel Savaş Politikalarına: Cumhuriyetin Cinsiyetçi Sömürge
*Rejimi ve Kürt Kadınların Direnişi
*Moyohuani D., Şehircilik ve İktidar Yapıları: Kapitalizm Yaşadığımız Yerleri Nasıl Değiştirdi
*Tebessüm Yılmaz, “Zalimin Zulmü Varsa…” Kürt Sineması, Hafıza ve Direniş
*Andrea Reinoso, Sömürge Savaşından Bedensel Direnişe
*Lotus Jiyanda, Botan, Garzan ve Behdinan’ın Manevi Kültürüne Sırtını Dayayan Bir Halkın
Kültürel Direnişi
*Elif Kaya, Devrimci Kültürle Kültürel Direnişin Karşılaşmaları
*Kültür Atölyesi, Kürt Kültürünün Kadınla Dirilişi ve Direnişi
*Xende Hemid, Kürt Müziği ve Sözlü Edebiyatında Kadının Sesi
*Gûlê Şadkam, Horasan Kürtlerinin Halk Kültüründe ve Yaşamında Kadınlar
*Rewşan’la Kadın ve Sanat Üzerine Söyleşi
*Süreyya Karacabey, Medea’nın Sesi