Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi: Kadın Varsa Barış Mümkün

Uluslararası kalkınma, barış ve güvenlik konularında yirmi yıldan fazla deneyime sahip BM Kadın Birimi’nde Barış ve Güvenlik Şefi Paivi Kannisto, kadınların barış süreçlerine katılımında katedilen mesafeyi değerlendiriyor.

BM Genel Sekreteri’nin bu yıl yayınladığı kadınlar, barış ve güvenlikle ilgili raporu, COVID-19 krizi ve yaşanan siyasi ve insani krizlerin ardından, ülkelerin yatırım kararlarının ekonomik iyileşme, barış ve  üzerinde uzun vadeli bir etkisi olacağını gösteriyor.

Rapor, 2020’de neredeyse 2 trilyon ABD dolarına ulaşan askeri harcamalardaki azaltılması, kadınlar için barış inşası, eğitim, sağlık ve diğer kamu programlarına yatırımın artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Kadın Birimi, kadın, barış ve güvenlik gündemi hakkında bilgi vermek için BM Genel Sekreterliği ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. BM Kadın Birimi’nde Barış ve Güvenlik Şefi olarak görev yapan ve uluslararası kalkınma ve barış ve güvenlik konularında yirmi yıldan fazla deneyime sahip Paivi Kannisto, kadınların barış süreçlerine katılımında katedilen mesafeyi değerlendiriyor.

Geçen yıl Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararının 20. yıldönümünü kutladık. BM Güvenlik Konseyi 21 Ekim’de kadın, barış ve güvenlik gündemini tartışmak üzere toplandı. Kadınların barış süreçlerine katılımında katedilen mesafeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Karşılaşılan temel zorluklar nelerdir?

Rakamlara baktığınızda, BM aracılığı ile yürütülen barış görüşmelerine kadınların katılımın oranın yüzde 23 olduğunu, parlamentodaki sandalyelerin yaklaşık yüzde 19’unun ve kamu yönetimindeki pozisyonların yüzde 23’ünün kadınların elinde olduğunu görüyorsunuz. Bu rakamlar yavaş yavaş yükseliyor. Ancak bu yılki Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda defalarca söylediğimiz gibi, dörtte birlik bir oran eşitlik değildir.

Pandemi ve birçok yerde güvenlik durumunun kötüleşmesi işleri daha da zorlaştırdı: Cinsel şiddet, çocuk yaşta evlilik, mülteci kamplarındaki partner şiddeti arttı.

Askeri harcamaları kısıtlamak, barış için kadın hareketi için neden önemli bir stratejidir?

Bu, yüzyılı aşkın bir süredir uluslararası kadın hareketinin ortaklaştığı bir konudur, çünkü ana gündemleri her zaman çatışmayı önlemek olmuştur. Askeri harcamaların çatışmayı körüklediğini ve cinsiyet eşitliğine yatırımın barışı sürdürdüğünü biliyoruz.

Yine de, pandemi ve küresel ekonomik krizin ortasında bile askeri harcamalar artmaya devam ediyor. Örneğin, kırılgan veya çatışmalardan etkilenen ülkelerde kadın sivil toplum kuruluşlarını destekleyen yardımlar, 2019’da yalnızca 179 milyon ABD dolar oldu ve birçok kuruluş pandemi sürecinde ayakta kalmak için mücadele etti. Buna karşılık, küresel askeri harcamalar yüzde 2,6 artarak 2020’de neredeyse 2 trilyon ABD dolarına ulaştı. Bu nedenle BM Genel Sekreteri’nin kadınlar, barış ve güvenlikle ilgili 2021 raporu, askeri harcamaların azaltılması ve kadınlar için barışın inşası, eğitim, sağlık ve diğer kamu programlarına yapılan yatırımların artırılması çağrısında bulunuyor. 

Ne tür yatırımlar kalıcı barışın güvence altına alınmasına yardımcı olabilir?

Birçok çalışma, kadınların barış müzakerelerine katılımının barış anlaşmalarının başarılı olma olasılığını artırdığını göstermiştir. Ancak resmi barış görüşmelerinin ötesinde, kadınların önderliğinde barış inşasına yatırım yapmanın büyük kazançlar getirebileceğine dair veriler mevcut. Kadınlar hükümet salonlarında veya silahlı grupların komutasında görünmeyebilirler, ancak taban düzeyinde, aileler ve farklı gruplar arasında arabuluculuk yapma, tutukluların serbest bırakılması veya insani yardım için müzakerelerde bulunma konusunda oldukça aktifler. Savaşta görev alanların terhis edilmesini ve yeniden entegrasyonunu kolaylaştırıyor, güveni ve sosyal uyumu tahsis ediyor  ve şiddetin önüne geçmek için çalışıyorlar. Ancak çabaları genellikle göz ardı ediliyor. Çoğu zaman çok az fonlanıyorlar ya da hiç fon alamıyorlar. Kalıcı barışı sağlamak için bu yerel barış inşası çabalarını desteklememiz gerekiyor.

21 Ekim’deki Güvenlik Konseyi Açık Tartışması, yerel kadın barış inşacılarının rolüne odaklanıyor. BM Kadınları yerel kadın barış inşacılarını nasıl destekliyor?

BM Kadınları’nın çalıştığı, çatışmalardan etkilenen tüm ülkelerde yerel kadın barış kurucuları bizim kilit ortaklarımızdır. Uluslararası ağları harekete geçirmelerine, mesajlarını güçlendirmek için bir megafon sağlamalarına ve girişimlerini finanse etmelerine yardımcı oluyoruz. Ne yazık ki, küresel yardımın yapısı, yerel kadın barış inşacılarının ve taban örgütlerinin fonlara erişmesini zorlaştırıyor. Bu boşluğu gidermek için Kadın Barışı ve İnsani Yardım Fonu’nu oluşturmak için sivil toplum ve hükümetlerle işbirliği yaptık ve Fon, son beş yılda 400’den fazla yerel kuruluşu destekleyebildi.

Fonun yeni hedefi, krizden etkilenen 1.000 toplulukta 1.000 kadın lideri desteklemek ve aynı zamanda, kadınlara karşı artan misilleme eğilimi göz önüne alındığında, yakın risk altındaki kadın barış inşacıları ve insan hakları savunucuları için acil koruma önlemlerini desteklemek için çalışıyor.

Bu yıl, iklimle ilgili insani felaketlerden siyasi krizlere ve çatışmalara kadar birçok kriz aynı anda ortaya çıkıyor ve barış ve güvenliği riske atıyor. Nesil Eşitlik Forumu’nda oluşturulan Kadın Barışı ve Güvenliği ve İnsani Eylem Küresel Sözleşmesi nasıl yardımcı oluyor?

Kadın Barışı ve Güvenliği ve İnsani Eylem Sözleşmesi, hükümetler, BM kuruluşları, bölgesel ve sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar ve özel sektör şirketlerini içeren 153 paydaş tarafından imzalandı. Afganistan, Yemen ve Haiti de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde barışın dramatik bir şekilde bozulması ve kadın haklarının gerilemesi göz önüne alındığında, çok zamanında. toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini ikiye katladı, yaklaşık 40 milyar ABD doları taahhüt etti ve küresel İlkeler Sözleşmesi’ni başlattı.

Sözleşmeyi imzalamak için hükümetler, yalnızca kadınları içeren barış süreçlerini ve siyasi diyalogları siyasi veya finansal olarak desteklemeyi veya krizdeki ülkelere, özellikle cinsiyet eşitliğini ilerletmek veya kadınları korumak için yardımlarından belirli bir pay ayırmayı seçebilirler. hak savunucuları. Toplumsal cinsiyete dayalı zulümden kaçmaya çalışan kadın insan hakları savunucuları için sığınma, geçici yer değiştirme veya koruma statüsü başvurularının onaylanmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak gibi pratik önlemleri destekleyebilirler. Kadınların barış inşası çabalarını desteklemek için Nesil Eşitlik Forumu’nda verilen taahhütlerden yararlanmanın ve harekete geçirmenin zamanı geldi.

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/take-five-paivi-kannisto-investing-in-gender-equality-and-women-peacebuilders