Kadın derneklerinden Feminist Akademi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretimini sağlayacak bir akademi kurdu. TKDF Başkanı Canan Güllü tarafından açıklanan “Feminist Akademi”nin eşitlik kazanımlarının kurumsallaşması adına büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Feminist Akademi’nin mevcut sorunlara ve ihtiyaçlara cevap vermek için kapsayıcı ve demokratik bir yapı olarak kurgulandığını aktaran Güllü, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çeşitli verilerin kullanıldığı ve veriye dayalı savunuculuk ve politika söyleminin sık sık dile getirildiği bir dönemdeyiz. Oysa Türkiye’de birçok konuda veri toplama konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Konu cinsiyete duyarlı veri toplama olduğunda kamu kurumlarının elindeki verilere ulaşmak neredeyse mümkün değil. Oysa kadınların deneyimlerinin veri ile görünür olması konusu, kadın haklarıyla ilgili uluslararası belgelerde uzun zamandır dile getirilmektedir” dedi.

Türkiye’nin artık taraf olmadığı İstanbul Sözleşmesi’nin veri üretimi konusunda da faydalı bir sözleşme olduğunu hatırlatan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel yönetimler ile yaptığımız çalışmalarda birçok alanda cinsiyete göre ayrıştırılmış istatistiklerin mevcut olduğunu görüyoruz. Oysa bir verinin kadın ve erkek olarak ayrıştırılmış olması, onu toplumsal eşitliğe dayalı veri yapmaz; zira bu istatistikler genellikle kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşama eşit katıldıkları varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla sahada gerçek bir kafa karışıklığından bahsetmek mümkün. Toplumsal cinsiyete duyarlı veriler, istatistikler ve göstergeler, toplumsal yaşamdaki ilişkilerden, uygulamalardan ve politikalardan tüm cinsiyetlerin nasıl etkilendiklerini göstermeyi amaçlar. Fakat örneğin yerel eşitlik eylem planları hazırlanırken dahi toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplanma ve değerlendirme süreçlerinin etkili şekilde kullanıldığını söylemek maalesef imkânsız.”

‘EŞİTLİK İÇİN DE GEREKLİ’

“Feminist Akademi’ye üç temel sebeple ihtiyaç var: İlki Cinsiyete duyarlı veri üretmek, ikinci olarak Feminist harekete bilgi ve belge sağlamak ve nihai olarak ise katılımcı demokrasiyi güçlendirmek. Toplumsal cinsiyete duyarlı veri, sadece politika yapıcılar için değil, eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen tüm kesimler için gereklidir. Tam da bu nedenle Feminist Akademi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan, hizmet sunan ve talep eden herkese açıktır. Politika yapıcılar, hak savunucuları, sivil toplumun her kesiminden aktivistler, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler, kamu kurumlarında bu alanda veri üretenler ve veriyi kullananlar, medya ve özel sektör temsilcileri olmak üzere oldukça geniş bir grubun toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalarında yararlanacağı verileri bir araya getirmeyi ve verilerin mümkün olan en geniş şekilde erişilebilir olmasını amaçlıyoruz.”

‘ÇOK AZ VERİ VAR’

“Tüm yasal düzenlemelere rağmen Türkiye’de veriye ulaşmak hala çok emek ve zaman gerektiren bir süreç. Türkiye’de cinsiyete duyarlı veri üretimine ilişkin sorunlar çok özetle toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından mevcut durumu ortaya koyacak çok az veri toplanması, düzenlilik ve süreklilik eksikliği, merkezi veri sistemi eksikliği, eldeki verilerin analiz edilmesine yönelik kurumların teknik yetersizliği ve en temelde de verilerin cinsiyete duyarlı bir biçimde üretilmemesidir. Türkiye Dernekleri Federasyonu, uzun yıllardır sürdürdüğü veriye dayalı politika üretme ve savunuculuk deneyimi neticesi, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile kurduğu “Feminist Akademi” ile toplumsal cinsiyete duyarlı veri üreterek, bu alandaki eksiklikleri gidermeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.”

/Nisa Küçük- BirGün/