Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet türleri

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünyanın en yaygın insan hakları ihlallerinden biridir ve her gün dünyanın her köşesinde yaşanmaktadır. 

Şiddetin kadın ve kız çocukları üzerinde kısa ve uzun vadeli ciddi fiziksel, ekonomik ve psikolojik sonuçları vardır. Hem bireylerin hem de ailelerin yaşamlarında ve bir bütün olarak toplumda olumsuz etkileri tartışılmazdır.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, kadınlara ve kız çocuklarına fiziksel, cinsel veya zihinsel zarar veya eziyetle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan eylemdir.

İster kamusal ister özel hayatta olsun, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, aile içinde veya genel toplum içinde meydana gelen ve devlet tarafından işlenen veya göz yumulan fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddeti kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kadına yönelik şiddet türleri
Ev içi şiddet

Aile içi şiddet veya yakın partner şiddeti olarak da adlandırılan aile içi şiddet, yakın bir partner üzerinde güç ve kontrol elde etmek veya sürdürmek için kullanılan her türlü davranış biçimidir. 

Başka bir kişiyi etkileyen tüm fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik ve psikolojik eylemleri veya eylem tehditlerini kapsar. Bu, küresel olarak kadınların yaşadığı en yaygın şiddet biçimlerinden biridir.

Aile içi şiddet aşağıdakileri içerebilir.

Ekonomik şiddet

Ekonomik şiddet, finansal kaynaklar üzerinde tam kontrolü sürdürerek, paraya erişimi kısıtlayarak ve / veya okula veya işe devam etmeyi yasaklayarak bir kişiyi finansal olarak bağımlı hale getirmeyi veya buna teşebbüs etmeyi içerir.

Psikolojik şiddet

Psikolojik şiddet, sindirme yoluyla korkuya neden olmayı içerir; kendine, partnere veya çocuklara fiziksel zarar verme tehdidi; evcil hayvanların ve malların yok edilmesi; çevreden, arkadaşlardan, aileden, okuldan ve / veya işten soyutlanmaya zorlamak. Takibe almak, tehdite maruz bırakmak.

Duygusal şiddet

Duygusal şiddet, sürekli eleştiri yoluyla bir kişinin öz-değer duygusunu zayıflatmayı; yeteneklerini küçümsemek; lakap takmak, aşağılamak veya diğer sözlü taciz eylemleri. Kişinin kendisi ve çevresine zarar vermek. Eşin, partnerin arkadaşları ve ailesini görmesine izin vermemek.


Fiziksel şiddet

Fiziksel şiddet; vurarak, tekmeleyerek, yakarak, kapatarak, kıstırarak, ittirerek, tokatlayarak, saçlarını çekerek, ısırarak, tıbbi bakımı reddederek veya alkol ve / veya uyuşturucu kullanımına zorlayarak veya başka bir fiziksel güç kullanarak bir partneri incitmeyi çalışmayı içerir. Fiziksel şiddet bedensel hasarı içeren eylemlerdir.

Cinsel şiddet

Cinsel şiddet, başka bir kişinin iradesine aykırı olarak işlenen herhangi bir cinsel eylemdir. Cinsel şiddet aşağıdakileri içerebilir.

Cinsel taciz

Cinsel taciz, başka bir kişiye karşı cinsel bir şekilde bakma, çimdikleme, tokatlama veya sürtme gibi rıza dışı fiziksel teması kapsar.

Ayrıca, tacizler, bir kişinin vücudu veya görünüşü hakkında cinsel yorumlar, cinsel iyilik talepleri, cinsel açıdan müstehcen bakma, takip etme ve cinsel organlarını açığa çıkarma gibi fiziksel olmayan biçimleri de içerir.

Tecavüz

Tecavüz, başka bir kişinin bedenine rızası olmadan yapılan saldırıdır.  Tecavüz tanımayan birine yapıldığı gibi, aile içinde de yapılamaktadır. Veya savaşlarda bir siyasi tercih olarak kitlesel olarak uygulanabilmektedir. Kişinin bedeninde ve ruhunda onulmaz yaralar açan, tahribatı ağır olan cinsel şiddet türlerinden biridir.

Düzeltici tecavüz

Düzeltici tecavüz, bir kişiye cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği temelinde işlenen bir tecavüz türüdür. Mağduru heteroseksüelliğe veya normatif cinsiyet kimliğine uymaya zorlamak amaçlanmaktadır.

Tecavüz kültürü

Tecavüz kültürü, cinsel şiddetin normalleşmesine ve meşrulaştırılmasına izin veren sosyal ortamdır. Ataerkilliğe dayanır ve kalıcı cinsiyet eşitsizlikleri ve cinsiyet ve cinsellik hakkındaki önyargılarla beslenir.

Cinsiyete dayalı bütün şiddet türleri cinsiyetlerine göre bir bireye veya bir gruba yönelik zararlı eylemleri ifade etmektedir ve cinsiyet eşitsizliğini, gücün kötüye kullanılmasını ve zararlı normları içermektedir.

İnsan kaçakçılığı

İnsan ticareti, insanların güç, dolandırıcılık, zorlama veya aldatma gibi yollarla edinilmesi ve sömürülmesidir. Bu iğrenç suç, dünya çapında birçoğu cinsel istismara uğrayan milyonlarca kadını tuzağa düşürüyor.

Kadın sünneti

Kadın sünneti, tıbbi olmayan nedenlerle kadın cinsel organlarını kasıtlı olarak değiştiren veya yaralayan prosedürleri içerir. Dört ana türe ayrılır ve hem uygulama hem de arkasındaki motivasyonlar yerden yere değişir. 

Kadın sünneti, genellikle kızları yetişkinliğe ve evliliğe hazırlamada gerekli bir adım olarak kabul edilen ve tipik olarak cinsiyet ve bunun uygun cinsel ifade ile ilişkisi hakkındaki inançlar tarafından yönlendirilen sosyal bir normdur. İlk olarak 1997’de DSÖ, UNICEF ve UNFPA tarafından yayınlanan ortak bir bildiriyle şiddet olarak sınıflandırıldı .

Çocuk yaşta evlilik

Çocuk evliliği, eşlerden birinin veya her ikisinin 18 yaşın altında olduğu herhangi bir evliliği ifade eder. “Evliliğin ancak eşlerden özgür ve tam rızası ile yapılacağını belirten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırıdır. Müstakbel eşlerde kızların ‘’çocuk gelin’’ olma olasılığı daha yüksektir.

Çevrimiçi veya dijital şiddet

Kadına yönelik çevrimiçi veya dijital şiddet, bir kadına yönelik bilgi ve iletişim teknolojisinin (cep telefonları, İnternet, sosyal medya, bilgisayar oyunları, kısa mesaj, e-posta vb.) Kullanılmasıyla işlenen, desteklenen veya ağırlaştırılan her türlü şiddet eylemini ifade eder. 

Çevrimiçi şiddet aşağıdakileri içerebilir.

Siber zorbalık

Siber zorbalık, göz korkutucu veya tehdit edici mesajlar göndermeyi içerir.

Rıza dışı cinsel mesajlaşma

Rıza dışı cinsel içerikli mesajlaşma, alıcının izni olmadan açık mesajların veya fotoğrafların gönderilmesini içerir.

Doxing
Doxing, kurbanla ilgili özel veya tanımlayıcı bilgilerin kamuya açıklanmasını içerir.