KCK: Kürdistan özgürlük devrimi bir kadın devrimidir

Tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan KCK, kadının kurtuluşunun tüm ezilenlerin ve insanlığın kurtuluşunu sağlayacağına olan inancını belirtti, mücadelelerini selamladı.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gönderdiği mesajda, insanlığın, yaratılan tüm olumlu gelişmeleri kadına borçlu olduğunu vurguladı, tüm ilerici insanlığı kadınla daha fazla dayanışma içerisinde olmaya çağırdı.

KCK, “Kadınların gerçek dostu, yoldaşı ve arkadaşı olmayı başarmış” Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması için ortaya koydukları mücadele ve çabalarından dolayı da tüm dünya kadınlarına şükranlarını iletti.

Eşbaşkanlık şu mesajı verdi:

“Kürt Özgürlük Hareketi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kadının kurtuluşunun tüm ezilenlerin ve insanlığın kurtuluşunu sağlayacağına olan yüksek inançla mücadelelerini selamlıyor, Kürt Özgürlük Hareketi olarak her zaman kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

İNSANLIK KADINA BORÇLUDUR

Toplumsallığın ve insanlığın gelişmesinde kadın emeği ve duygusunun çok önemli ve başat bir yeri vardır. Çünkü kadının doğasında yaşamı toplumsallaştırma bulunmaktadır. Eğer kadının toplumsallaştırmayı geliştiren doğası olmasaydı insanlığın gelişmesi ve değer yaratması söz konusu olamazdı. Bu anlamda insanlık yaratılan tüm olumlu gelişmeleri kadına borçludur. Kadının yaşamı özgür kılan, yaşama anlam ve değer katan, bağrında sömürüyü barındırmayan doğası özgür yaşamın ve hakikatin gerçek ifadesi olmaktadır. Dolayısıyla anlamlı, doğru ve özgür yaşam kadının özgür olmasıyla, kadın iradesinin yaşama en özgür biçimde yansımasıyla mümkündür.

Kadın, yaşamı özgür ve sömürüsüz kılıcı özelliğinden dolayı bağrında tahakküm ve sömürü taşıyan erkek egemenli zihniyetin hedefi haline getirilerek tarih boyunca zor, baskı, şiddet ve hileyle bastırılarak yaşamın dışına itilmiş ve sömürüye maruz bırakılmıştır. Kadın doğası bastırılarak toplumsallık geriletilmiş, insanlar arasında eşitsizlik, sınıflaşma, bağımlılık ilişkileri geliştirilerek sömürülü yaşamın yolu açılmıştır. Ancak kadının yaşamın gelişmesinde ve toplumsallığın yeniden üretilmesinde olan güçlü bağı ortadan kaldırılamamış, insanlığın gelişmesinde kadın doğası başat rolünü oynamaya devam etmiştir.

İNSANLIĞIN KURTULUŞU KADININ KURTULUŞUNDAN GEÇER

Çağımızda kapitalist modernite sistemi tarih boyunca kadına yönelik gerçekleştirilen saldırıların zirvesini ifade etmektedir. Kapitalist modernite sistemi toplumsallığı tümüyle ortadan kaldırarak yaşamı sonsuz sömürüye açmak istemektedir. Kapitalist modernitenin bu yaklaşımı en çok kadın doğasıyla çelişmekte, kadının yaşamı toplumsallaştıran ve özgür kılan özelliğine ters düşmektedir. Bundan dolayı kapitalist modernite sistemi öncelikle kadın doğasını sömürüye açmakta, kadın doğasını araç durumuna indirgeyerek gerçek anlamından ve işlevinden uzaklaştırmaktadır. Kapitalist modernite sistemi bilimi, bilgiyi, tekniği, sanatı, kültürü, insanlık adına yaratılan her şeyi kadın doğasının bastırılması ve çarpıtılmasının ideolojik örtüsü haline getirmektedir. Kadına yönelik gerçekleştiren zor, baskı, şiddet ve sömürü bu şekilde perdelenmekte, tüm bunlar sanki özgürlükmüş gibi sunulmaktadır. Fakat gelişen kadın bilinci ve kadın kurtuluş ideolojisi kapitalist modernitenin bu sahte ideolojik maskesini her gün biraz daha düşürmektedir. Gerçek özgürlüğü ve kurtuluşu kapitalist modernitenin aşılmasında gören kadının özgürleşme mücadelesi gerçek çizgisine oturmuş ve insanlığın sömürü, baskı ve şiddet dünyasından kurtuluşun yolunu açmıştır. İnsanlığın kurtuluşu kadının özgürlüğünden geçmektedir. Özgürlük Hareketi olarak tüm ilerici insanlığı kadınla daha fazla dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz.

ÖNDER APO KADINLARIN YOLDAŞI OLMAYI BAŞARMIŞTIR

Önder Apo Kadın Kurtuluş İdeolojisini geliştirmiş, özgürlüğün teorik ve felsefik temelini ortaya koyarak kadın özgürleşmesine en büyük katkıyı sunmuştur. Öte yandan kadının örgütlenmesi, irade sahibi olması ve mücadeleyi geliştirmesi için her türlü pratik çabayı göstermiştir. Önder Apo, kadına bu olanakları yaratırken erkeğin önüne de her türlü egemenlik, mülkiyet ve bağımlılık ilişkisinden sıyrılarak özgürlük çizgisi temelinde değişim ve dönüşümü koymuştur. Önder Apo kadınların gerçek dostu, yoldaşı ve arkadaşı olmayı başarmış, kadınla büyük bir özgürlük buluşması yaşamıştır. Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünün sağlanması için dünyanın her yerinde kadınlar mücadele etmekte, öncülük yapmaktadırlar. Biz Kürt Özgürlük Hareketi olarak Önder Apo’ya sahip çıkmalarından ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünün sağlanması için ortaya koydukları mücadele ve çabalarından dolayı tüm dünya kadınlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK DEVRİMİ BİR KADIN DEVRİMİDİR

Kürdistan Özgürlük Devrimi gücünü ve motivasyonunu irade haline gelen özgür kadın gerçeğinden almaktadır. Önder Apo Kürdistan Özgürlük Devrimini bu temeller üzerinde kurmuştur. Bundan dolayı Kürdistan Özgürlük Devrimi bir kadın devrimi olmaktadır. Kadının örgütlenmesi ve örgütlü mücadelesinin gelişerek özgürleşmesi Kürdistan Özgürlük Devriminin en temel özgür yaşam ilkesi ve amacıdır.

Kadınların öncülük ettiği mücadele sayesinde AKP-MHP faşist iktidarı yıkılma noktasına gelmiştir. AKP-MHP iktidarının yıkılmasıyla kadın düşmanı olan faşist bir iktidar son bulacak, Türkiye ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesi ve Kürdistan’ın özgürleşmesi mümkün olacaktır. Bu inançla bir kez daha tüm dünya kadınlarının 8 Mart’ını kutluyor, kadının kurtuluşuyla tüm insanlığın kurtuluşa ereceğine inanıyor, mücadelelerinde üstün başarılar diliyoruz.

 

/Rojnews/