KESK’li Kadınlar Tarih Yazıyor: Vardık, Varız, Var Olacağız

2022 yılında kurulan İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi’nin ilk sanal sergisi “Vardık! Varız! Var olacağız!”, 1995 yılında kurulan KESK çatısı altında toplanan sendikalarda aktif olarak yer alan kadınların mücadele tarihini belgeliyor.

2022 yılında kurulan İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi, müze pedagojisi modülleri, kültürel etkinlikler, yayınlar ve alternatif iletişim yöntemleri eşliğinde fiziksel ve sanal sergi konseptleri tasarlayıp gerçekleştiriyor.

Müzenin ilk sanal sergisi ise 1995 yılında kurulan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu-KESK çatısı altında toplanan sendikalarda aktif olarak yer alan kadınların mücadele tarihinin belgelendiği “Vardık! Varız! Var olacağız!” adlı çalışmayı izleyicilerle buluşturuyor.

“Vardık, Varız, Var Olacağız! KESK’li Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi” sanal sergisi KESK’li kadınların kolektif sözlü tarih çalışmasına dayanıyor.

Sanal sergide sendikal mücadele hikâyesi ile yer alan kadınların sendikal çalışmalar esnasında çekilmiş fotoğrafları, sakladıkları gazete kupürleri, aldıkları disiplin cezaları, yargılandıkları davaların belgelerinin yanı sıra kişisel tarihleri ve KESK mücadelesi açısından önemli buldukları eylemlere, etkinliklere, anlara ilişkin çektikleri kısa videolar da yer alıyor.

Beş ana salondan oluşan serginin giriş salonunda 36 KESK’li kadının hikâyesi kendi sesinden yer alıyor. İllüstratör Eda Çağıl Çağlarırmak’ın çizimleri eşliğindeki hikâyelere fotoğraflar, video kayıtları gibi arşiv malzemeleri eşlik ediyor.

Serginin Dönüştürücü İşbirliği salonu, feminist pedagoji ve kadın dayanışmasına odaklı tasarlandı. KESK’in eğitim çalışmalarında, kampanya ve kurultaylarında görev üstlenmiş KESK üyesi feminist akademisyenler ile eğitimci eğitimlerine katılmış, sendikada toplumsal cinsiyet eğitimleri vermiş sendika aktivistlerinin, bu deneyimlerine ve dönüştürücü işbirliklerine ilişkin videolarının yanı sıra yazılı deneyim aktarımı da yer alıyor.

Sendikal Çalışmalar salonunda, KESK’li kadınların mücadele tarihleri boyunca gerçekleştirdikleri bütün kurultaylara, kampanyalara, yazılı ve görsel belgelere, yayınlara ve etkinlik fotoğraflarına ulaşmak mümkün.

/Esitlik-Kadın- Adalet/