KJK: Rojava kazanımlarını koruyalım

İşgalci Türk devletinin Kurdistan halkına yönelik saldırılarını kınayan KJK Koordinasyonu, Gün Rojava ve zindan direnişçileri etrafında direnişi, ortak mücadeleyi büyütme günüdür” diyerek, herkesi Rojava’daki kazanımları korumaya çağırdı.

Kurdistan Kadınlar Topluluğu (Komalên Jinên Kurdistan-KJK)’nin, Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik soykırım saldırılarına dair yazılı açıklaması şöyle:

“Bugün dünyada, Ortadoğu’da ve ülkemiz Kurdistan’da savaşın her açıdan yoğunlaştığına tanıklık etmekteyiz. Barbar kapitalist sistem ve ulus devlet rejimlerinin soykırım ve kadın kırımı zirveleştirdikleri günümüzde halklar, kadınlar ve doğa büyük bir kırıma uğratılmaktadır. Bu vesile ile sömürgeci-iktidarcı sistemin sözcüsü konumunda olan faşist AKP MHP çete devletinin Rojava’da halklarımıza yönelik soykırımcı saldırılarını nefretle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizi saygı ile anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yine Medya Savunma Alanları’nda insanüstü bir iradenin örneğini gösteren Kürt Özgürlük Gerillası’nın 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği eylemlerde şehadete erişen yoldaşlarımızı saygıyla anıyor, bize miras bıraktıkları değerlere layık olma sözümüzü yineliyoruz. Halkımızın özgürleşme umutlarına güç katan bu tarihi direnişte yer alan HPG, YJA Star savaşçılarını kutluyoruz.

Egemen ve iktidarcı faşist güçlerin, kadınlara, halklara, genel anlamda ezilenlere karşı kullandığı en etkili silah olan şiddet, günümüz dünyasında gelişen savaşlarla zirveye tırmanmıştır. 3. Dünya Savaşı olarak nitelendirdiğimiz bu savaşta, soykırım, toplum kırım, kadın kırım, çocuk kırım, ekolojik kırım, vicdanın ve aklın almayacağı düzeylerde ve biçimlerde yaşanmaktadır.

FAŞİST REJİMİN ORTAĞI OLMA SUÇUNDAN KURTULUN

İktidara geldiği günden bu yana günlük ve anlık olarak ürettiği savaşlar, göçler, yoksulluk, hırsızlık, yolsuzluk, talan, tecavüz, katliam ve bin bir krizle Türkiye de yaşamı zindana çeviren faşist AKP-MHP rejimi, sorumlusu ve suçlusu olduğu bu durumların yarattığı çözümsüzlüğü, faşizmi tırmandırarak gizlemeye çalışmaktadır. Savaş siyasetinin yol açtığı sonuç, ölüm ve çok yönlü yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal krizlerdir. Son birkaç yıldır Medya Savunma Alanları’nda Kürt Özgürlük Gerillaları tarafından aralıksız bir şekilde ağır darbeler alan Türk ordusu, 22 Aralık günü ağır bir hezimet yaşamıştır. Yaşadığı hezimetin üstünü örtmek için saldırıların yönünü Rojava’ya çeviren faşist Türkiye devleti, tüm dünyanın tanıklığında savaş suçu işlemektedir. Türkiyeli halklara hiçbir fayda sağlamayan bu savaş gerçeği, bir tek faşist iktidar güçlerinin işine gelmektedir. Faşizmin eseri olan bu savaşla, halklarımızın barış ve özgürlük temelinde bir arada yaşama gerçeğine saldırmaktadır. Soykırım, demografya değişimini amaçlayan bu saldırı dalgası, en temelinde Kürt halkının büyük bedellerle kazandığı kazanımları yok etmeyi amaçlamaktadır. Faşist Türk devleti tırmandırılan bu savaşla toplumu ve yaşamı, halkların ortak kültürünü, demokrasi değerlerini kurutmaya, iradesizleştirmeye çalışıyor. Dinciliğin, cinsiyetçiliğin ve milliyetçiliğin ayyuka çıkartıldığı ortamda sürdürülen soykırım politikalarına tüm toplumsal kesimlerin mutlak şekilde ortak olmaları dayatılmaktadır. Ülkeyi yaşanmaz hale sokan iktidarın savaş politikalarını eleştiren herkesin linç edildiği, zindanlara atıldığı, öldürüldüğü, sürüldüğü günümüz Türkiye’sinde bu faşist rejimin ortağı olma suçundan kurtulmak için tüm demokratik çevrelerin, sol güçlerin her zamankinden daha gür bir sesle faşizme dur demeleri gerekmektedir. Milliyetçi söylemlerle faşist rejimini ve savaşlarını meşrulaştıran bu iktidara dur deme günü gelmiştir. Kendisine aydınım, demokratım, solcuyum diyen tüm kesimleri halkların ve kadınların özgürlük barış ve demokrasi çıkarlarını esas almayan iktidarın bu savaş politikalarına karşı tutum almaya davet ediyoruz. Faşist Türk devletinin başta Kürt halkı olmak üzere tüm farklılıklara karşı geliştirdiği milliyetçi faşizme ve soykırım saldırılarına karşı daha güçlü mücadele yürütmelidir. Unutulmamalıdır ki bugün Kürtlere dönük zirveleştirilen bu milliyetçilik dalgası Türkiye de artan yoksulluk, işsizlik, ölümler olmaktadır.

ROJAVA KAZANIMLARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM

Yanı sıra 25 yıldır eşi görülmemiş bir tecride maruz bırakılan Rêber Apo şahsında Kürt’ün demokratik ve özgür bir güç haline gelmesi kadar kadınların da demokratik ve özgür bir güç haline gelmesi de engellenmek istenmektedir. Rêber Apo şahsında dayatılan tecrit ile Kurdistan Özgürlük Hareketi ve Kürt kadınının özgürlük mücadelesi tecrit edilmek istenmektedir. Bu nedenle Kurdistan’da özgürlük hareketinin önderi olan Rêber Apo’ya karşı 25 yıldır tecrit, işkence ve soykırım sistemi en ağır biçimlerde uygulanmaktadır. Bugün İmralı’da Rêber Apo’ya dönük yürütülen ağırlaştırılmış tecrit saldırıları ile birlikte dört parça Kurdistan’da ve kadınlara dönük tecrit ve tasfiye saldırıları bu anlamda paralel bir biçimde yürümektedir. Tecrit, işkence, işgal, soykırım politikaları temelinde ilerleyen bu sürecin yarattığı tehlikeler giderek büyümektedir. İmralı’da yoğunlaştırılan bu soykırım saldırılarının tüm toplumda ve Kurdistan parçalarında yaygınlık kazanması topyekun direnişi yükseltmeyi gerektirmektedir. KJK olarak Önder Apo şahsında yoğunlaştırılan tecrit ve işkence sistemine karşı zindanlarda başlatılan açlık grevi eylemini selamlıyoruz. Kuşkusuz İmralı sisteminin aşılması, tecridin kırılması, sürdürülen sömürgeci soykırım savaşını durdurmak, aynı zamanda kadın mücadelesinin güçlü bir biçimde gelişmesine bağlıdır. Dolayısıyla gerek hiçbir etik ölçüye sığmayan İmralı’daki insanlık dışı uygulamalar gerekse de Rojava ve Kurdistan’ın diğer parçalarında yoğunlaştırılan soykırım saldırılarına karşı kadın hareketi olarak  sürekli aktif mücadele içinde olduğumuzu ve olacağımızı  belirtiyoruz. Mahşeri anlarda yaşadığımız bugünlerde Kurdistan halkını saldırıları durdurmak için her tarafta meşru tepkilerini ortaya koyma çağırıyoruz. Faşizmini belini kırana dek demokratik eylemlerin ivedilikle sürdürülmesi gerekmektedir. Gün Rojava ve zindan direnişçileri etrafında direnişi, ortak mücadeleyi büyütme günüdür. Her yerde halkımızı, kadınları Rojava kazanımlarını korumak için örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

BUGÜN SESSİZ KALANLARIN PAYINA YARIN UTANÇ DÜŞECEKTİR

Bugün yapılan bu saldırılar dünyanın tanıklığında gelişmektedir. Hiçbir uluslararası kanunu, sözleşmeyi, normu gözetmeyen faşist Türkiye devletinin bu pervasızlığı, bu güçlerin sessizliğinden ötürü olmaktadır. Uluslararası kurumların, güçlerin bu saldırılar karşısındaki sessizlikleri, bu faşist AKP- MHP iktidarının saldırılarına davetiye çıkarmaktadır. Dolayısıyla insanlık vicdanını yaralayan bu saldırıların önüne geçilmesi için ilgili tüm uluslararası güçleri tutum almaya çağırıyoruz. Bugün yapılanlara sessiz kalanların payına yarın utanç düşecektir. Her tarafta saldırılar var. Kürtlere her tarafta saldırılar yöneltiliyor. İnsanlarımız katlediliyor, yaşam kaynaklarımız yok ediliyor. TC faşist rejimi, adeta DAİŞ’in yarım bıraktığını bugün tüm Kurdistan parçalarında tamamlamak istiyor.

Halkın vicdanı denilen kesimlerin sessizliği de iktidarı ayakta tutan güç oluyor. Faşist uygulamalara ses çıkarmamak, hesap sormamak, faşizmin bu denli pervasız saldırmasına neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki destekleyerek, izleyerek sessizlik zırhına bürünenler, bu faşist iktidarı besliyor. Mevcut iktidar savaş suçu işleniyor. Yapılanların hesap günü gelecektir.

Yine tüm süreçlerde Kürt halkının ve kadınlarının özgürlük mücadelesini destekleyen, sahiplenen, katkılarını sunan tüm anti kapitalist güçlerin, dostlarımızın insanlığa umut ışık olan Rojava Devrimi’ni sahiplenmeye çağırıyoruz.

Kürt analarını, genç kadınlarını, kadın örgütlerini, şahsiyetlerini ülkemizde yoğunlaştırılan işgal ve soykırım operasyonlarına, kadın katliamlarına, faşizme ve erkek hegemonyasına karşı tavrını en güçlü bir biçimde ortaya koymaya; yine Ortadoğu ve dünya genelindeki kadın örgütlerini Kürt halkının meşru direnişinin yanında ortak örgütlülük, bilinç  ve eylem gücünü büyütmeye çağırıyoruz.

 

/ANF/