KJK: YK üyemiz Leyla Agiri hava saldırısında şehit düştü

KJK YK üyesi Leyla Agiri’nin hava saldırısında şehit düştüğünü açıklayan KJK Koordinasyonu, “öncü kadın yoldaşımız Leyla Agiri arkadaşın anısına bağlı kalma temelinde özgür Kürdistan’da özgür yaşamı yaratma sözümüzü yeniliyoruz” dedi.

KJK Koordinasyonu, Medya Savunma Alanlarına yönelik Haziran ayında yapılan hava saldısınında YK üyesi Leyla Agiri’nin (Filiz Aslan) şehit düştüğünü açıkladı.

KJK Koordinasyonu’nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Kürt kadınları, 21. yüzyılı özgürlük ve eşitlik kadar aynı zaman da insanlığın ahlak ve vicdanın, manevi değerlerin yeniden dirildiği, canlandığı bir yüzyıl yapma iddiasındadır. Bu temel de kararlılık ve iddia ile özgürlük mücadelesini yürütmektedir. Bilindiği gibi Mezopotamya insanlığın doğuş merkezidir. Kürt halkı bölgenin en kadim halklarının başında gelmektedir.

Kürt halkı, kadınları bu topraklarda insanın toplumsallaşarak insan haline gelmesinin öncülüğünü yapmışlardır. İnsanlığın insan olmasına beşiklik eden Mezopotamya topraklarında kadın öncülüğü büyük düşünceye, emeğe bağlı olarak gelişmiş, yaşamı kolaylaştırmış, güzelleştirmiştir. Dolayısı ile kadın öncülüğünün kutsal sayıldığı tanrıçalar zamanında sevgi, saygı, emeğe dayalı yaşam aynı zaman da büyük anlam gücünü yaratmaktaydı.

Kürdistan devrimi bir kadın devrimidir. Diğer bir deyişle devrim içinde devrimler yapmadır. Hiçbir halkın özgürlük mücadelesine kadınlar bu denli nicel ve nitel olarak katılım göstermediler. Hiçbir insanlık devriminde kadınlara stratejik öncü rolü ve misyonu verilmemiştir. Kadın öncülüğümüz Önder APO’nun özgürlük paradigması ekseninde yaşamın her alanında direnişi ve özgür yaşamı örgütlemeye, inşa etmeye dayalı kolektif bir öncülüktür.

Başkan APO özgürlük paradigması, yaşam duruşu ve kişiliği ile dünyayı sarsan bir devrim gerçekleştirmiştir. Kadın devriminin gelişmesinde başta özgürlük saflarımız olmak üzere toplumsal yapılar ve egemen erkeklik- köle kadın anlayışlarına karşı mücadele ederek, onları değişim ve dönüşüme tabii kılarak öncülük etmiştir. Kürdistan devrimine kadınların fedaice katılımının özü özgür yaşamı yaratma tutkusundan ileri gelmektedir. Dolayısı ile böylesine kadınların kolektif bir şekilde bilinçlendiği ayağa kalktığı, silahı eline alıp savaştığı, ordular yönettiği, komutanlık, liderlik yaptığı bir devrim dünya insanlık tarihinde görülmemiştir.

Kürdistan devrimi, kadın devrimi mücadelemiz dünyada kapitalist modernite dışında başka bir yaşamın mümkün olabileceğini kanıtlamıştır. Kapitalist moderniteyi en çok korkutan ulus-devlet modeli ile yaydığı hegemonik erkek egemenliği, köle kadınlığa dayalı yaşam modelinin, ilişkilerin yıkılmasıdır. Önderliğimize, PKK’ye, halkımıza, kadınlara yapılan topyekûn saldırıların esas sebebi devrime katılan bireyleri egemen sistemin yaşam düzeneğinden koparmasıdır. Toplumun ruhsal olarak kapitalist moderniteye yabancı kılınması, kapitalist sistemi sorgulaması ve başka bir y

aşam arayışına itmesi ve her şeyden önemlisi alternatif yaşamı geliştirebilmesidir. Kapitalist sistemin yaşam düzeneklerinden kopuş insanca yaşamın en görkemli adımlarını atmak demektir.  Bu temelde Kürdistan özgür kadın hareketi Sakine Cansızlardan başlayarak, Zekiyeleri, Beritanları, Zilanları, Semaları, Viyan Soranları, Şirin Elemhulileri, Arin Mirkanları en son olarak da Heftanin’de büyük kahramanlıkla şehit düşen Esmerleri, Zelalleri, Nucanları ve Doğaları yaratmıştır. Kadın şehitlerimiz Kürdistan da özgür ve yeni yaşamı yaratma şehitleridir.

Kadın özgürlük tarihimizin, direnişlerimizin yiğit ve cesur temsilcilerinden Leyla Agiri ( Filiz Aslan) arkadaşı Haziran 2020 tarihinde Medya Savunma Alanlarına yönelik yapılan bir hava saldırısında şehit verdik.  Öncelikle ailesine, yakınlarına, halkımıza, tüm kadınlara başınız sağ olsun diyoruz. Kürt kadın hareketi olarak arkadaşımız, öncü kadın yoldaşımız Leyla Agiri arkadaşın anısına bağlı kalma temelinde özgür Kürdistan’da özgür yaşamı yaratma sözümüzü yeniliyoruz.

ÖNDERLİKLE DOĞRU SÖZLEŞEN BİR MİLİTANDI

Leyla Agiri yoldaş 1973 tarihinde Van- Özalp’ta dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra 1993 yılında gerilla saflarına katıldı. Katıldığı zamanlarda adını Leyla Kasımlardan alarak daha başlangıçta direnişçi ve özgürlük sevdalısı bir kadın olarak yürüyeceğinin ilk mesajlarını verdi. Önderlik sahasına gidişi, Önderliğimiz ile tanışması ile birlikte bilincini, iradesini geliştirdi. Kadın hakikatini tanıma, kendisi olma dolayısı ile kendine güven ile yeniden yaratılışın anlam gücüne ulaştı. Öncülük vasıflarını geliştirdi.

1996 yılının Nisan ayında Önderliğimizle sözleşmesini sözünü iddialı bir şekilde “Başkanım, tek istediğim Önderliğin emek ve çabalarına layık olabilmek, saygılı kalabilmek, bu doğrultuda bir savaşımı esas almaktır” dedi. Özgürlük yürüyüşünü kararlı adımlarla sürekli kılmayı başardı. Leyla Agiri yoldaş tüm mücadele yaşamı boyunca en çok zorlandığı anlarda Önderliğimizle sözleşmesini bir yaşam ilkesi olarak ele alarak yürüdü. Özgür yaşamı yaratma yolunda zorluklar karşısında asla pes etmedi. 

Hep yeni başlangıçlar yapma gücünü, iradesini büyük bir bilinçle, irade ile gerçekleştirdi. Leyla Agiri yoldaş “Acıları güçlü karşılama biçimini Önderlikten öğrendik. Her acıyı güçlü bir hamleye dönüştürmek, bize bu acıları yaşatanlardan büyük intikam almak, inadına her yeri, her zamanı direnişe çevirmek gerekiyor. İşte bunu yaptığımızda acılarımız bir nebzede olsa diniyor. Güçlü olacağız, çünkü bu güzel canlara, şehitlerimize verdiğimiz sözümüz var. Önderlikle sözleşmemiz var” diyerek kendisinde ve çevresinde mücadele ruhunu ve kararlılığını sürekli geliştirmiştir. Yine “Direnişin rengi, mekanı değişiyor ama direniş her zaman ki görkemiyle devam ediyor” diyerek direnişin özgür yaşamı her yerde ve her zamanda nasıl yaratıp, beslediğini söylemiş ve göstermiştir.

Leyle arkadaş yaşama, pratiklere, çevresine sürekli eleştirisel yaklaşım geliştirerek uzlaşmacılığı kabul etmemiştir. Çelişkisiz, kavgasız bir yaşamı hiçbir zaman doğru görmemiş “Önemli olan ilişki ve çelişkiyi güçlü bir paradigmasal algı ve duruşla karşılayabilmek, biçimlendirebilmektir” tespitinde bulunmuştur. Dolayısı ile Önderliğimizin özgür yaşam çizgisini yaratma arayışı, çabası içinde özgür kadın militanlığının yetkin, doğru temsilcisi olma konusunda iddiasını sürekli büyütmüştür.

Özgür ve iddialı kadın nasıl gelişir? Güçlü yoldaşlık ilişkileri nasıl kurulur? Özgürlüğe ulaşmak için kadın örgütlülüğünün geliştirilmesi ve yaratılmasına derinlikli nasıl ulaşılır? Konularında sürekli yoğunlaşan Leyla Yoldaş, kadın devrimimizin etkili, belirgin öncülerinden biri olmayı başarmıştır. Kadın yoldaşlığının, sevgisinin güzelliğine, yaratıcılığına gönülden inanmıştır. İnsana duyduğu yoğun sevgi ile yaşama katılmıştır. Kadınlar açısından çok önemli olan bilinç ve emek olgusuna çok büyük önem vererek kendisinde somutlaştırmıştır.

 Bir kadın olarak sürekli kendini eğitmiştir. Önemli bir entelektüel bilgiye, kültürel-sanatsal anlayışa bunlarla birlikte pratikte iş yapma, yürütme gücüne ve iradesine sahip olmuş ve çevresini eğitebilme gücü ve potansiyelini kişiliğinde geliştirmiştir. Gençlerin gelişmesi, irade sahibi olması, yetenek kazanması için sürekli büyük bir çaba ve eğitici bir yaklaşım içinde olmuştur.

Özgürlük mücadelemizin askeri, ideolojik, toplumsal alan çalışmaların da uzun yıllar yönetim düzeylerinde görev almıştır. Gerillada iyi bir komutan ve eğitmen, toplumsal alan çalışmalarında sistem ve inşayı geliştirme özellikleriyle öncülük yapmıştır. Önderlik sahası eğitimini gördükten sonra Uzun yıllar gerilla komutanlığı, YJA STAR komuta konsey görevi, yine PAJK Jineoloji çalışmalarında, YJA, KJK’de   koordinasyon çalışmalarında üst düzey görevler aldı. Toplumsal alan çalışmalarında direk yönetim sorumluluklarını üstlendi.

Leyla Agiri arkadaş bulunduğu her alan da yönetim görevlerini büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle üstlenmiş ve yönetmiştir. Aldığı tüm görevleri kusursuz yerine getirmeye çalışarak özgür kadın kimliğinin, örgütünün güçlü temsilini yapmıştır.  Kürdistan’ın dört parçasında ayrım yapmadan büyük bir istek, azim ile çalışmış bu yönü ile de Kürdistan’da halkımızın, kadınların ulusal birliğinin temsilini kişiliğine ve çalışmalarına yansıtmıştır. Kürdistan’ın her parçasında, Ortadoğu halkları ile derin bir kaynaşmayı yaşayarak çalışmalara katılmıştır. Bu duruşu ile sevgi ve güç kaynağı olmayı başarmıştır.  Bulunduğu çalışmalarda büyük bir disiplin ile yaşamış, kadın bilinci, örgütlülüğü, kadını görünür kılma çalışmalarını büyük bir inanç, coşku ile yürütmüştür.

Bu yönü ile Kürt kadın hareketinin toplumsal inşa çalışmalarında iddialı, teorik birikimin yanında pratik deneyimleri ile etkili bir kadın öncülüğünü yapmayı başarmıştır. Leyla Agiri yoldaş Kürt kadınlarının Demokratik Konfederalizm ilkeleri temelinde örgütlenmesi, yeniden inşası çalışmalarında önemli öncülük vasıflarına sahipti.  Kişiliğinde yeni ve özgür kadın özelliklerini yaratarak öncü kadın rolünü büyük bir azim ve gayretle yürütmekteydi.

Yine tüm kadınların özellikle eğitim ve öz savunma örgütlenmesi ile özgür yaşamı geliştirebileceğine inanmıştır. Bilinçle birlikte emek olgusuna büyük önem vererek yaşama katılım sağlamış, yaşamın her anında öncülük etme cesareti, fedakarlığını sürekli göstermiştir.

SERHAT’IN ASİ KIZI DAĞLARA AŞIKTI

Serhat’ın asi, onurlu kızı, dağların aşığı Leyla Agiri tüm mücadele yaşamında direnişi, yurtseverliği, özgürlüğü esas alarak bir katılım sağladı. 27 yıllık devrimci yaşamında Başkan APO’nun kişiliği, duruşu ve mücadelesini esas alarak yürüdü. Kadın hareketimizin unutulmaz, örnek alınacak öncüleri arasında yerini aldı. Kürdistan’da, Ortadoğu ve dünyada gelişen kadın özgürlük mücadelelerinin nasıl yürütüleceğinin görkemli bir örneğini kendi şahsında yarattı.

Leyla Agiri arkadaş Sakine Cansızlardan başlayarak günümüze kadar gelen direniş ve özgürlük çizgisinin APO’cu kadın özgürlük çizgisinin en etkili, aktif temsilini kişiliğinde geliştirdi.  Kadın mücadele tarihimizin özgürlük öncülüğünü, Jin Jiyan Azadi özgürlük şifresinin en yetkin, canlı öncü militanlığını yaparak temsil etmeyi başardı.

Şehit Leyla Agiri gibi öncü Kürt kadınları sayesinde halkımız ve Kürt kadınları büyük emeklerle, direnişle görkemli bir özgürlük davası yarattılar. Bölgedeki halklarla, inançlarla mücadele arayışını güçlendirdiler ve bütünleştiler. Bugün Kürt kadınlarının direnişi, Kürt kadınlarının özgürlük duruşu tüm dünya halklarına-kadınlarına umut olmuş ve ilham vermiştir. Tüm Kürdistan şehitleri, Kadın şehitlerimizin emek ve çabaları bu anlamı ile sadece Kürt halkı için değil Ortadoğu ve Dünya halkları açısından güneş misali ısıtıcı ve aydınlatıcıdır.

Bu temelde Leyla Agiri arkadaş şahsında bir kez daha söz veriyoruz ki, PKK-PAJK’lı kadınlar, Önderimiz Abdullah Öcalan’ın özgürlük çizgisine inanan tüm kadınlar, halkımız, halklar, inançlar ile birlikte özgürlük yolunda büyük inanç, kararlılık cesaret ile ilerleyeceğiz. Kürdistan’dan sömürgeciliği, işgalcileri söküp atacağız. Ortadoğu’da özgürleşen, örgütlenen kadınlar öncülüğünde, halkların, inançların birliğiyle Demokratik, Özgür bir Ortadoğu ve Dünyayı yaratacağız. Mutlaka zafere kilitlenerek bu topraklarda özgür ve onurlu yaşamı yaratmayı başarıp, kazanacağız…