PAJK: Şehitlerimiz özgür yaşam felsefemizin anlamıdır

Haziran ayında şehit düşen öncü kadın şehitleri anan PAJK Koordisnasyonu “Yoldaşlarımız şahsında kadın devrimi şehitlerimizi saygıyla anıyor, yol arkadaşları olarak “Jin Jiyan Azadî” çizgisini yaşamsallaştırma sözümüzü yineliyoruz” dedi.

Haziran ayında şehit düşen Zeynep Kınacı (Zilan), Filiz Yerlikaya (Gulan) ve Sema Yüce’nin (Serhildan) aralarında bulunduğu öncü kadın şehitleri anan PAJK Koordinasyonu herkesi “Rêber APO’nun demokratik, ekolojik kadın özgürlükçü paradigmasını hayata geçirerek erkek egemen iktidarı yıkmaya, ideolojik-politik mücadeleyi öz savunma temelinde radikal yürütmeye” çağırdı.

PAJK Koordinasyonun açıklaması şöyle:

Kadın Hareketi tarihimizde şehitler ayı olarak yer alan Haziran şehitlerimiz partileşme çizgisinin ve özgür yaşam felsefemizin anlamıdır. 3 Haziran’da Leyla Yıldız (Şaristan Asmin), 7 Haziran Filiz Yerlikaya (Gulan), 17 Haziran Sema Yüce (Serhildan), Hatice Hezer (Berivan Zilan), Delal Azizoğlu (Raperin Amed), 30 Haziran’da fedai eylem yaparak şehit düşen Zeynep Kınacı (Zilan) yoldaşlar özümüz, yaşam kaynağımız, yolumuzu aydınlatan öncülerimizdir. Yoldaşlarımız şahsında kadın devrimi şehitlerimizi saygıyla anıyor, yol arkadaşları olarak “Jin Jiyan Azadî” çizgisini yaşamsallaştırma sözümüzü yineliyoruz.

Özgürlük için bedel vererek şehit düşen her bir yoldaşımızın şahadeti Kürdistan’da yürüyen ağır savaşa karşı, sömürgeci faşist devletin, erkek egemenliğin, cinsiyetçiliğin, milliyetçiliğin kadın kırımı saldırılarına karşı toplumsal direniş tarihini özetler. Kürdistan’da kadın özgürlük mücadelesini yürütmek, kadın ve Kürt olarak örtülü soykırım gerçeğini açığa çıkarmak ve varlığını kabul ettirmek, demokratik-özgürlükçü yeni bir sistemin oluşmasını sağlamaktır.  Özgürlük mücadelesi vermek, Türk devletinin çok katmanlı faşist sisteminin, sömürgeci ulus devletlerin ve küresel güçlerin kirli çıkar ittifaklarına dayanan askeri, politik, diplomatik baskı ve saldırılarının hedefi olmaktır. Dünyanın hiçbir yerinde kadınlar günlük olarak bu denli militarizmin, askeri imha politikalarının sistematik hedefi değildir.

Bu açıdan Kürdistan Kadın Özgürlük Mücadelemiz, diğer kadın hareketlerinden ve mücadelelerinden farklı boyutları vardır. Yerel, bölgesel, küresel sömürgeci paylaşım savaşının, faşizmin, cinsiyetçi, milliyetçi, dinci örgütlenmelerinin hedefi olmaktadır. Mücadeleye öncülük yapan kadın devrimciler şahsında kadın mücadelesini hedeflemelerinin nedeni Kürdistan Kadın Hareketinin yeni bir demokratik, kadın özgürlükçü, ekolojik sistemin inşasını yapmasıdır. Dünya kadınlarına, halklara alternatif sunmasıdır. Rêber APO’nun kadın özgürlük felsefesi, dünya erkek gericiliğine ve iktidara karşı ideolojik-politik isyandır, başkaldırıdır. Radikal sosyalist özgürlükçü çizgide şekillenen özgürlük militanlığı sistem karşıtlığının öncülüğünü yaptığı için kadın devrimciler her yerde hedeflenmekte. Öncü kadınlara karşı işlenen insanlık suçu, ağır savaş suçları hukuk dışı bırakılmakta. Bu açıdan Kürdistan Kadın Hareketi şahadetleri bir olayı, bir dönemi, bir şahsı ifade etmez. Sömürge Kürt kadınının uğruna her türlü bedeli göze alarak radikal başkaldırı gerçeğini temsil eder. Şahadet, kadın olarak özgür olabilmenin ancak toplumsal kurtuluşla mümkün olacağını ispatlayan hakikattir. Uğruna yanmak, yakılmak, bedenin her zerresine kadar kendini feda etmek, düşmanın Kürdistan’daki zorbalığıyla, cinsiyetçiliğin, milliyetçiliğin ve dinciliğin en tehlikeli silah olarak kullanmasıyla ilgilidir. Kadın, özgürlük için yola çıktığında gericiliğin en örgütlü karşı cenderesini, ataerkil zihniyetin en komplovari vahşi saldırılarını karşısında bulur. Kadın özgürlüğü adına harekete geçmek faşist egemen-ulus devletlerin ve dayandığı kapitalist modernist sistemin her türlü yıkıcılığının hedefi olmaktır.

Savaşta şahadet olur diyemeyeceğimiz ve anarak geçemeyeceğimiz. Çünkü şehitler gerçeği, özgür yaşam felsefesini hayata geçiren toplumun ve kadınların yaşayan tarihidir. Şehitler, kadın özgürlük mücadelesinin kültürleşmesidir, kimlikleşmesidir, iradeleşmesidir. Zilanların çizgisinde zindanlarda PAJK kimliğini temsil ederek düşmanı yenen Sema Yüce yoldaş, fedai kadın örgütlenmesiyle düşmana ve komploya cevap veren Gulan yoldaş, fedakarlığın, cesaretin, mücadeleye aşkla katılmanın duruşunu sergileyen Raperin Amed, Berivan Zilan yoldaşlar Kadın Hareketimizin öncü militan ölçüleridir. Sema, Gulan, Raperin, Berivan yoldaşlar devrimci coşkuyla görevlerine, yoldaşlarına, kadınlara, halkına sarılarak özlü çalışmanın, yurtsever özün sembolü olarak özgürlük mirasımızı büyütüp başarının yolunu kesinleştirmişlerdir. Umudun taşıyıcısı olmuşlardır.  Sema Yüce yoldaş, zindanda düşmanın rehabilitasyon, teslim alma politikalarına karşı bedenini meşale yaparak özgürlüğü savunmuştur. Dağda, zindanda, toplumsal alanda fedai çizginin başarısını ortaya çıkarmıştır. Kadın özgürlüğünü savunmak ve kavramak, fedailiği yaşam ve mücadele felsefesi edinerek şahadete ulaşan ve tarihimizde sembolleşen tarihi kişilikleri yaşamak ve yaşatmaktır Raperin Amed, Berivan Zilan, Gulan yoldaşlar her daim en berrak özgürlük değerlerimiz olarak yaşayacaklardır. Haziran şehitler gerçeğine yoğunlaşmak köklerimiz üzerinden yeniden güçlenerek kadın devrimini başarmaktır.

Cinsiyetçiliğin dincilik ve milliyetçilikle harekete geçtiği en örgütlü, faşist, despot iktidarların kadına yaşam hakkı tanımayan, sistematik kuşatma, saldırı ve gericiliğiyle karşı karşıyayız. Devrimci sosyalist öncü kadınlar, tüm kadınlar adına, halklar adına hayatını ortaya koyarak erkek uygarlığını değiştirmenin mücadelesini vermekte. Kürdistan’da, Ortadoğu’da kadın özgürlüğünü savunmak hayatını ortaya koymaktır. Bir haklar mücadelesini, en genel demokrasi mücadelesini kat be kat aşan kadın özgürlük mücadelesi, küçük burjuva politika ve duruşla yapılamaz. Bugün kadın onurunu, özgürlüğünü savunmak, YJA Star özgürlük gerillası olarak günde 200’ü aşan bombardıman altında, kimyasal saldırılara karşı direniş mevzilerinde savaşmaktır. Özgürlük savaşçısı olmak gayri meşru ve gayri ahlaki tarzda uluslararası sözleşmeler ihlal edilerek yürütülen kirli savaşta işlenen siyasi cinayet ve katliamalar rağmen özgür yaşamda ısrardır. Kadın devrimini inadına büyütmektir.

Özgürlük arayışı olan tüm kadınları JIN JIYAN AZADÎ çizgisini temsil eden Haziran Şehitlerimizin ruhuyla JIN JIYAN AZADÎ! BER BI ŞOREŞA JINÊ Hamlesini her yerde yükseltmeye; erkek emen ideolojilere karşı, Rêber APO’nun demokratik, ekolojik kadın özgürlükçü paradigmasını hayata geçirerek erkek egemen iktidarı yıkmaya, ideolojik-politik mücadeleyi öz savunma temelinde radikal yürütmeye çağırıyoruz.”

/ANF/