Rojava’da kadınlar örgütlenerek güçleniyor

Kuzey-Doğu Suriye’deki kadınlar, ekonomiden sanata, toplumsal yaşamdan siyasete, ekolojiden diplomasiye kadar her alanda örgütlenerek güçlendi.

ANF’den Nujiyan Adar’ın haberi:

Rojava Devrimi’ne öncülük eden kadınlar, demokratik kadın siyaseti akademisi kurma hazırlıkları yapıyor.

Yekîtiya Star bünyesinde 2012’de kurulan Diplomasi Komitesi, kadınların diplomasi çalışmalarını örgütleme ve geliştirmekten sorumlu. Ayrıca Kürt kadınlarının ulusal birlik ve ortak mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kapitalizme, faşizme, erkek egemen sisteme karşı olan örgütlerle kadın platformları oluşturuyor. Rojava Kadın Devrimi’ni tanıtmak ve dünya ile Ortadoğu’daki kadınların ortak mirasına sahip çıkmak için çalışma yürütüyor, mücadeleyi ortaklaştırıyor. Aynı zamanda eğitim sistemini derinlikli ele alma gibi sorumluluğu da bulunuyor.

HER BÖLGEDE KOMİTELER VAR

Kongra Star Diplomasi Komitesi’nin sadece Qamişlo’da değil, Halep’ten Dêrîk’e kadar birçok şehirde komiteleri var. 2013-2014 yıllarındn itibaren Lübnan’da, Avrupa’da ve Başûrê Kurdistan’da temsilcilik boyutunda çalışmalar yürütülüyor. Lübnan Temsilciliği Ortadoğu açılımı için önemli bir kapı. Sadece Kuzey-Doğu Suriye’de Kadın Devrimi’nin yaşanmasının dar bir çevre ile sınırlı kalmaması amacıyla Lübnan ile Ortadoğu’da kadın baharlaşması zemini yaratılmak isteniyor.

Başûrê Kurdistan Temsilciliği, siyasal ve toplumsal alandaki gelişmeleri, eşbaşkanlık sistemi, kadın kanunları gibi konularda elde edilen kazanımları Kurdistan’ın diğer parçalarına taşırma gibi bir misyona sahip.

Avrupa Temsilciliği ise sadece Avrupa ile sınırlı kalmıyor Latin Amerika’dan Asya’ya kadar dünya kadınlarına ulaşmayı amaçlıyor.

AMAÇ ÇATI ÖRGÜTÜ KURMAK DEĞİL

Kongra Star, bir nevi Kuzey-Doğu Suriye’de kadın hareketlerinin konfederal çatı örgütü. Kuzey-Doğu Suriye’deki kadın diplomasi emeğini, bir merkez de buluşturacak form nasıl olabilir sorusu hala net değilken amaç bir çatı örgütü kurmak değil. Kadın Devrimi’nin 11. yılında edinilen tecrübeyle ulaşılan kurumsallaşma düzeyi, diplomasi için önemli bir zemin.

Kuzey-Doğu Suriye dışında Halep’te bir diplomasi merkezi bulunuyor. Şam hükümetinin hakim olduğu bölgelerdeki kriminalizasyon politikaları, güvenlik sorunları ve antidemokratik tutumundan dolayı Kongra Star adı ile örgütlenme çalışmaları ve ittifak geliştirme imkanı kısıtlı. Kadın İnisiyatifi de bulunuyor.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Kadın diplomasisinin en önemli ayaklarından biri de eğitim. Dünyanın dört bir yanından kadın öncülerinin bir araya geldiği, teorik üretimde bulunduğu, deneyimlerini gözden geçirip paylaştığı ve ortak yeni hedefleri kapsayan demokratik kadın siyaseti akademisinin önümüzdeki yıl içerisinde kurulması hedefleniyor. Ayrıca eğitim devreleri açılıyor.

ORTAK KADIN EMEĞİ

Kongra Star Diplomasi Komitesi ve Meclis Üyesi Menal Mihemed, çok ciddi bir ortak kadın emeğiyle bugünlere gelindiğini belirterek, şunları söyledi: “Sadece bir kurum üzerinde anlatmak yetersiz kalır. Bununla birlikte yurt dışındaki dayanışma komiteleri, dost komiteleri ve Kürt kadın diplomasi örgütleri de çok ciddi bir sorumluluk üstlendi. Tanıtım ve anlatım için önemli çalışmalar yürütüldü. Son 10 yılda çok ciddi bir açılım sağlandı. Önceki süreçlere baktığımızda hep bir ilerleme var fakat olanak ve ihtiyaçlara vurduğumuzda son derece yetersiz görüyoruz. Belki olanakların yüzde 10’unu değerlendirebilmişizdir. Çok daha fazla kesimlere ulaşmalıydık, ulaşabilmeliydik. Çok daha fazla ilişkiler kurmalıydık, ilişkilerimizi daha fazla somut ittifaklara dönüştürebilmeliydik.

ORTADOĞU’DA ÇOK YETERSİZİZ

Avrupa ve Latin Amerika’da faaliyet yürüten onlarca ‘Jin Rojava Diparêzin’ komiteleri var, bu emeği görmezden gelemeyiz. Farklı sebeplerden ötürü de olsa Avrupa’da ya da Latin Amerika’da ideolojik kavram ve kuramlarımıza çok hakimler, biliyorlar. Aynı durum Ortadoğu için geçerli değil. Bu bizim açımızdan ciddi bir sıkıntıdır. Eşbaşkanlık, Kadın Kurtuluş İdeoloji, kadın öz savunması gibi günlük hayatımızda çok tekrarladığımız kavram ve kuramlar, maalesef ait olduğumuz coğrafyadaki kadınlar tarafından yeterince bilinmiyor. Bu konuda yetersizliklerimiz oldu. Daha aktif, daha hamleci projelere, yeni söylemlere, yeni kampanyalara ihtiyacımız var. Diplomasi alanı sürekli olarak kendini, durduğu ve ulaştırdığı düzeyi değerlendirebilmelidir ve siyasal süreç doğrultusunda ihtiyaç ve görevlerini de yeniden tanımlamalı ki bu doğrultu da sürekli bir gelişim açığa çıkarsın. Bu olmadığında mirastan yiyen bir konuma düşeriz.”