Mutabakata ‘Sığmayanlar’: İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ Hakları

Millet İttifakı’nın seçimlerden kazanarak çıkması halinde uygulanacak hükümet programının ana omurgasını oluşturacak 244 sayfalık ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+hakları yer almadı.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi parti, devlet yönetiminde ve ekonomide hedefleri, reformları, politikaları, projeleri içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı.

Altı partinin uzlaştığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni, hukuk, adalet yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar ve dış politika, savunma, güvenlik ve göç ana başlıklıkları altında 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve proje ortaya koyuyor.

Millet İttifakı’nın seçimlerden kazanarak çıkması halinde uygulanacak hükümet programının ana omurgasını oluşturacak metinde, İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ haklarını adı geçmedi.

Metinde, kadınların ve çocukların yaşam hakkını koruyan uluslararası sözleşmelere şu cümle ile dikkat çekildi: “Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız.”

Kadın politikalarını açıklayan İYİ Parti’li Ümit Özlale, ‘Tüm uluslararası sözleşmelere geri dönüleceğini’ söyledikten sonra “Biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

Millet İttifakı’nın uzlaştığı 244 sayfalık metinde kadınların haklarına yönelik öne çıkan bazı vaatler şöyle:

 • “Gelir desteğini ailedeki kadının hesabına yatıracağız.
 • Özellikle ev işlerinde güvencesiz ve kayıt dışı çalışan kadın ev işçilerinin İş Kanunu’na tabi olmasını sağlayacağız.
 • Çalışma hayatında kadınlara yönelik negatif ayrımcılık içeren her türlü uygulamaya engel olacağız.
 • Çalışma hayatındaki şiddet ve taciz olaylarına karşı başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı tüm kesimleri korumak amacıyla ILO 190 sayılı sözleşmesini onaylayacak ve buna uygun alt mevzuat hazırlayacağız.
 • Genç kızlarımızı ve kadınlarımızı rahim ağzı kanseri ve genital siğillerden korumak için HPV aşısını Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takviminin içerisine alarak geri ödeme sistemine dahil edeceğiz.
 • Cam tavan (terfi engelleri ) sorununun aşılması adına gerekli düzenlemeleri yapacağız.
 • Ergenlik çağına giren kız çocuklarının rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere, tüm önleyici sağlık hizmetlerini ücretsiz sunacağız.
 • Kadın Veri ve Bilgi Sistemini hayata geçirecek, bölge ve demografik yapıyı da dikkate alan ’risk haritaları’’ hazırlayacağız.
 • Kadına yönelik şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kuracağız.
 • Şiddet mağduru kadınların hukuki süreçlerde mahremiyetlerini koruyacak, tekrar mağdur edilmelerini önleyeceğiz.
 • Temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların idari izinli sayılmasını sağlayacağız.
 • Kadına Yönelik Şiddetle Toplumsal Mücadele Seferberliği başlatacak, şiddetin her türüyle ilgili “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikaları” başlıklarında etkin çözümler uygulayacağız.
 • Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız.
 • Kadına yönelik şiddeti önlemek için cezaların caydırıcı olmasını sağlayacak, cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmesini engelleyecek, kadına şiddet fiillerine uygulanan indirim nedenlerini yeniden düzenleyecek ve bu fiiller için verilen ceza hükümlerinin derhal infazını sağlayacağız.
 • Kadına yönelik şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kuracağız.”

“Kadın aile ve çocuk”

Metnin özet kısmında, kadınların haklarına yönelik uygulamalara ilişkin hedefler, “kadın aile ve çocuk” başlığıyla verilirken, hedeflerin sıralandığı ana metinde “çocuk ve aile” başlıklarından ayrılarak “kadın” başlığı ile tanımlandı.

Metinde, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”nın “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” olarak yapılandırılacağı kaydedildi. Kadınların “dezavantajlı kesimler ” olarak tanımlandığı metinde, kadınların haklarına ilişkin yapılması hedeflenen düzenlemeleri içeren “kadın” başlığı sosyal politikalar başlığı altında yer aldı.

Öte yandan, mutabakat metninin “Aile ve Çocuk” altbaşlığında, “Aile kurumunu koruma ve kollamayı önceleyeceğiz” ilke olarak yer alıyor.

LGBTİ+’lar yok

LGBTİ+ hakları, LGBTİ+’ların eşitliği, ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarına ilişkin bir söylemin yer almadığı metinde farklı başlıklarda ayrımcılıkla mücadeleden bahsedilirken “cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları” sayılıyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, ayrımcılık temelleri arasında sıralanmıyor. Ayrıca, ayrımcılık temelleri sayılırken “vb.” ifadesi de yer almayarak sınırlandırılıyor.

/Kaynak: Medyascope, KaosGL/