Almanya’da Her 10 Kadın Politikacıdan 4’ü Cinsel Tacize Maruz Kaldı

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre her on kadın politikacıdan dördü siyasi hayatında cinsel tacize maruz kaldığını belirtti. Genç kadınlarda bu oran çok daha yüksek.

Avrupa Siyaset ve İş Dünyasındaki Kadınlar Akademisi’nin (EAF) Berlin bürosunun Almanya’da hükümet, eyaletler ve yerel yönetimlerde görev yapan 525’i kadın 818 siyasetçi ile yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırmada kadınlara çalıştıkları parlamento, belediye ya da partilerindeki durumu nasıl buldukları, kendilerini nasıl hissettikleri soruldu.

Araştırmanın sonucuna göre kadınların yüzde 40’ı tacize maruz kaldığını belirtirken, yüzde 3’ü bunu “çok sık” yaşadığını belirtti. 45 yaşın altındaki kadınların yüzde 60’ı cinsel tacize maruz kaldığını aktarırken, yüzde 7’si bunu “çok sık” yaşadığını söyledi.

En çok taciz akşam toplantılarında

“İstenmeyen bakışlara” ve “sözlü tacizlere” de maruz kaldıklarını aktaran kadınlar bu tacizlerin çoğunlukla akşam yapılan, parti toplantıları ya da kongreler gibi buluşmalarda gerçekleştiğini belirtti.

Araştırmayı yürütenler, kadınların “uygunsuz bir dokunma” ya da “cinsiyetçi yorumlar”ın yanı sıra “dış görünüm” ya da “kıfayete dair ölçüsüz, müstehcen sözler”i cinsel taciz kategorisinde değerlendirdi. Cinsel taciz ve cinsiyetçi ifadelerin farklı siyasi düzlemlerde yaşanabildiğini belirten araştırmacılar, siyasette kültür değişimi talebinde bulundu.

Araştırmaya katılan siyasetçi kadınların yüzde 65’i hem performansları hem de görünümleri ve davranışları açısından farklı isteklere açık olmalarının beklendiğini dile getirdi. Kadınların neredeyse yarısı kadınların görüşlerinin daha az ciddiye alındığını ve konuşmalarının daha sık kesildiğini ifade etti.

Nasıl mücadele edilebilir?

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 58’i partilerde kota uygulanmasını etkili bulurken, ankete katılan erkeklerin sadece yüzde 31’i bu görüşü savundu. Kadın siyasetçilerin yarısı eşitlik için yasal düzenlemelerden yana tavır koyarken, erkeklerde bu görüşü savunanların oranı yüzde 23’te kaldı.

Araştırmacılar, kadınların özellikle yerelde temsil edilmediğine dikkat çekerek, belediye ve yerel yönetimlerde üst düzey makamların yüzde 90’ında erkeklerin olduğuna dikkat çekti.

/DW /