Bolivya 2022’yi Ataerkilliğe ve erkek şiddetine karşı mücadele yılı ilan etti

Bolivya hükümeti, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet şiddetini ortadan kaldırmak için eylemleri duyurdu.

Bolivya hükümeti, mevcut 2022 yılını, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet şiddetini ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri teşvik eden “Ataerkillikten Kurtulmak için Kültür Devrimi Yılı” olarak ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Bakanı Maria Nela Prada, girişimin Resmi Gazete’de yayınlanan 4650 sayılı Yüksek Kararname kapsamında alındığını belirtti. Prada, birçok kurumun dekolonizasyon ve ataerkillikten kurtulmaya dayalı toplumsal cinsiyet şiddetini önlemek için kültürel değişim önlemleri alacağını belirtti.

Prada, “2021 yılında aile veya ev içi şiddete maruz kalan 10 kişiden dokuzu kadındı (…). Bu veriler bizi sadece düşünmeye sevk etmemeli, aynı zamanda sürekli harekete geçmeli ve harekete geçmeli” dedi.

Bolivya Adalet Bakanlığı, 2021’de incelenen şikayetlerin en az yüzde 50’sinin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili suçlarla ilgili olduğunu açıkladı.

Bolivya, kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu Güney Amerika ülkesi konumunda.

Hayata ve Kişisel Bütünlüğe Karşı Suçlar Uzman Savcılığı’na göre, geçtiğimiz yılın 1 Ocak ile 21 Aralık tarihleri ​​arasında Bolivya’da en az 107 kadın cinayeti kaydedildi.

/hs/