Canan Güllü: Örgütlülüğümüzü sürdürmeliyiz

‘Hükümet İstanbul Sözleşmesi’ni seçimde kullanacak’ diyen Canan Güllü: ‘Kadınlarla yan yana yolumuza devam edeceğiz’ dedi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Canan Güllü, 2021 yılında kadınları nelerin beklediğini, kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemleri ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarının ne düzeye geldiğini Jin News’ten Habibe Eren’e değerlendirdi.

Kadına güvence sistemi

 

2019’dan itibaren kadın katliamlarında ciddi derecede artış yaşandığını belirten Canan Güllü, 2020’de bu durumun artarak şiddetlendiğini söyledi. Güllü, “2021’e kadın katliamları ile girdik. Bu cezasızlık sisteminin ve zihniyetin yansımaları, siyasetin dili hiç değişmiyor hep kadını yok sayan bir yerde” dedi.

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nin altında imzası olmasına rağmen kadını, çocukları, şiddete uğrayanları ve LGBTİ’leri koruyamadığını dile getiren Güllü, “Gelinen noktada şiddete uğrayan kadın kolluğa gittiğinde, kolluğun kadını sığınağa götürmesi için sığınak sayısının yeterli olması gerekiyor. Hele ki Kovid 19 döneminde. Her şiddet failinin başına bir kolluk konulamayacağına göre şiddet faili uzaklaştırıldığında, kadını ekonomik olarak güvence altına alacak bir sistem yok” ifadelerini kullandı.

‘Seçime saklıyorlar’

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarını da değerlendiren Canan Güllü, en son ağustos ayında “çekilebileceği” noktasında bir beyanın gündeme getirildiğini anımsatarak, “Uzun zamandır iktidarın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sıkıntıları olduğunu biliyorduk. Ki çok uzun zamandır belirli çevreler ve malum yayın organları İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsızlıklarını bizleri hedef göstererek dile getiriyorlardı. Hükümet İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi ortaya atarken sadece söz konusu sözleşmeden değil, çocuk hakları ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesini de (CEDAW) hedef alacağını herkes söyledi. O günden bugüne henüz gündeme gelen bir şey yok. Sanıyorum önümüzdeki ne zaman yapılacağını bilmediğimiz zamanında yapılırsa 2023 seçimler üzerine her iki taraf için kullanılacak siyasi bir koz için elde tutuluyor” şeklinde konuştu.

Yan yana güç birliği

2021’de ilk önceliklerinin kadına yönelik katliama dönüşen şiddeti önleme ve yargılamada Türk Ceza Kanununda (TCK) değişiklik yapılarak şiddet tanımının değişmesi olduğunu aktaran Güllü, “Türkiye toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından 2020 yılında 150 ülke arasında 130. sıradaydı. Bununla beraber yerelde, siyaset alanında, parlamentoda ve temsilde siyasi partilerdeki söylemle beraber toplumun algısının değiştirilerek zihniyet dönüşümüne katkı sağlamak gerekiyor. Bu alanda çalışma ve örgütlüğümüzü her zamankinden daha fazla sürdüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde türban konusu gündeme geldiğinde biz önünde takıları olmayan kadınlarız demiştik. Paydamız kadın yoldaşlıkla yan yana güç birliğimizin devamı üzerine yolumuza devam edeceğiz” dedi.