Ukrayna’daki savaş kadınlar ve kız çocukları için ne anlama geliyor?

1,5 milyondan fazla insan – üçte ikisi kadın ve çocuklar olmak üzere – ülke içinde yerinden edildi ve sağlık, barınma ve istihdama erişim engellendi.

Alia El-Yassir, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü

Ukrayna’daki askeri saldırı halkın haklara erişimini engelliyor ve UN Women, Ukrayna ve komşu ülkelerde hızla artan insani krizden derin endişe duyuyor. Kadınların ve kız çocuklarının bu krizden orantısız bir şekilde etkileneceğini biliyoruz, bu yüzden onların özel ihtiyaçlarının yeterince karşılandığından emin olacağız.

UN Women, Ukrayna ve komşu ülkelerdeki uzmanlığını, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını belirlemek ve bunlara yanıt vermek için kullanacak. İnsani müdahale planlarını ve bunların uygulanmasını toplumsal cinsiyete daha duyarlı hale getirmeye yardımcı olmak için, programlarımızı sahada yeniden yönlendireceğiz ve toplumsal cinsiyet uzmanlığımızı BM Sistemi ve insani yardım ortaklarımızla paylaşacağız.

UN Women, doğudaki ofisleri de dahil olmak üzere 2015’ten beri Ukrayna’da bulunuyor. Krizin tırmanışından önce bile, doğu Ukrayna’da çatışmalar şiddetlenmiş ve kadınlar ve kız çocukları ciddi şekilde etkilenmişti. 1,5 milyondan fazla insan – üçte ikisi kadın ve çocuklar olmak üzere – ülke içinde yerinden edildi ve sağlık, barınma ve istihdama erişim engellendi.

UN Women, doğu Ukrayna’nın çatışmalardan etkilenen bölgelerindeki kadınlar arasındaki toplumsal seferberliği desteklemekte, kendi kendine yardım grupları oluşturmalarına yardımcı olmak da dahil olmak üzere dirençlerini, geçim kaynaklarını geliştirmekte ve kapasitelerini ve özgüvenlerini artırmaktadır. Ayrıca sivil toplum ortakları ve kadın arabulucularla yakın bir şekilde çalışarak insani yardım sağlama, iyileşme, yeniden inşa ve çatışma çözümüne ilişkin karar alma süreçlerinde seslerinin duyulmasını sağlamak için onları savunuculuk konusunda destekliyoruz.

Ukrayna’da çalışmaya başladığımızdan beri, kadınlar ve kız çocuklarının yanı sıra gençler ve LGBTI+ bireyler gibi grupların direnci bizi büyük ölçüde etkiledi ve çabalarımıza rehberlik etti. Yardımlardan ve kaynak tahsisinden eşit olarak yararlanma ve karar alma süreçlerine katılma da dahil olmak üzere haklarının korunması çağrısında bulunarak ortaklarımızın çabalarını desteklemeye devam etmeyi amaçlıyoruz.

Komşu ülkelere kaçan Ukraynalıların sayısı arttıkça, oradaki mülteci programlarına da dahil olacağız. Moldova’daki saha çalışmalarımızla, UN Women hızlı bir toplumsal cinsiyet değerlendirmesi yapmayı planlıyor. 2015 yılında Batı Balkanlar’da transit geçiş yapan Suriyeli kadın mültecilere yönelik benzer bir ihtiyaç değerlendirmesi, ailelerin ayrılması, psikososyal stres ve travma, fiziksel zarar ve yaralanma, cinsel sağlık ve üreme sağlığına erişim eksikliği, sömürü ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi kadınların karşılaştığı belirli zorlukları açıkça ortaya koydu. 2015’ten bu yana Suriyeli mültecilerle ve Ukrayna’nın ülke içinde yerinden edilmiş kadınlarıyla yaptığımız çalışmalar, yerinden edilme pratikleri arttıkça göç yolundaki kadınlara ve kız çocuklarına yardım konusunda bize iyi uygulamalar öğretti.

İcra Direktörümüzün uluslararası topluma yaptığı “kadınları ve kız çocuklarını merkezde tutma ve insani yardımın toplumsal cinsiyete duyarlı olmasını sağlama” çağrısına katılıyorum. İnsan haklarını ve insani hukuku baltalayan askeri harekata son verilmesi çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin açıklamalarını da yineliyorum. Ancak savaşın akıbeti ne olursa olsun, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını belirlemeye ve karşılanmasına yardımcı olmaya, seslerinin duyulmasını sağlamaya ve BM Sistemi ve insani yardım ortaklarımızın yanı sıra sahadaki kadın sivil toplum örgütleriyle yakın çalışmaya devam edeceğiz.

Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.