‘Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlar için Dönüştürücü Onarım’ Kılavuzu

“Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlar için Dönüştürücü Onarıma ilişkin Kılavuz İlkeler” Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Derneği’nden çıktı. Yayını, Dicle Çakmak çevirdi…

Impunity Watch Guatemala Ofisi’nin Toplumsal Cinsiyet Programı kapsamında hazırlanan “Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlar için Dönüştürücü Onarıma ilişkin Kılavuz İlkeler” yayımlandı. Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Derneği’nden çıkan metin, cinsel şiddet için dönüştürücü onarımı merkezine alıyor.

Dönüştürücü yaklaşım, dönüştürücü onarım…

Dicle Çakmak’ın çevirisiyle Türkçe’ye kazandırılan kılavuz aslında Kadınların ve Kız Çocuklarının Başvuru ve Onarım Hakkına ilişkin Nairobi Bildirgesi (2007) ile ortaya çıkmıştı. Bu bildirge, ‘onarımın, sosyo-kültürel adaletsizliklerin ve kadınlarla kız çocuklarının yaşamlarını şekillendiren politik ve yapısal eşitsizliklerin çatışma sonrası dönüşümünü yönlendirmesi gerektiğini’ ortaya koyuyordu.

“Onarım yalnızca belirli bir zararın onarılması ile sınırlandırılamaz; eylemlerin en başta meydana gelmesine izin veren yapısal koşulları değiştirmelidir” diyerek teorik çerçevesini ortaya koyan kılavuz metnin temelini oluşturan dönüştürücü yaklaşım ve dönüştürücü onarım kavramlarını şu şekilde özetliyor:

“Dönüştürücü yaklaşım, olayların tekrar etmesini önlemek için gereken siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikleri kapsar ve kadınların, başlangıçta dışlandıkları pozisyondan çıkarak, mağdur konumundan değişim öznesine geçiş yapmalarına izin verir.

“Dönüştürücü onarım kavramı, onarımların ancak mağdurların durumlarında yapısal bir değişiklik yaratmaları halinde zararı gerçekten telafi edebileceğini kabul eder. Bu, mağdurların benzer bir şiddete tekrar maruz kalmamaları için toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kökeninde yer alan yerleşik yapılarla mücadele etmek anlamına gelir.”

Kılavuzun tamamına ulaşmak için tıklayın.