Halep Kadın Diyalog Çalıştayı sona erdi

Halep’te düzenlenen ve iki gün süren kadın diyalog çalıştayı 11 maddeden oluşan sonuç bölümünün okunmasıyla sona erdi.

Çalıştayın ikinci konusunu tartıştıktan sonra, katılımcılar çalıştayın maddelerini ve nihai sonucunu tartıştılar.

Yoğun tartışmaların ardından aktivist Necwa Tawil’in okuduğu bildiri üzerinde anlaşmaya varıldı. Kadın diyalog çalıştayı “Suriye’de kadınlar ve demokratik değişim” sloganıyla sona erdi.

Çalıştayın sonuç bildirgesi şöyle:

“Suriye Kadın Diyalog Çalıştayı, Halep Aydılar Birliği işbirliğiyle “Suriye’de Kadın ve Demokratik Değişim” sloganıyla gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştay 28-29 Ekim tarihlerinde yapıldı. Farklı illerden Suriyeli kadınlar katıldı. Suriye’nin ilk ulusal kimliği ve adem-i merkeziyetçiliğe yönelik demokratik değişimde kadının rolü tartışıldı.

Tartışmalardan sonra, katılımcılar aşağıdaki noktalarda anlaştı:

– Kolektif bir ulusal kimlik inşa etmenin ve tanımlamanın önemi ve gerekliliği üzerinde durulmalıdır.

– Kadınların siyasi hayata ve kamu işlerine katılımdaki rolünün önemi anlatılmalıdır.

-Adalet, özgürlük, karşı tarafı kabul etme, ihmal ve inkarın reddi.

– Suriyeli kadınların katılımını ve toplumdaki rollerinin etkinleştirilmesini sınırlayan toplumsal davranışı değiştirmek için ciddi çalışmalar ve faaliyetler yapılmalıdır.

– Kadınları siyasi faaliyetlere dahil etme ve haklarını sağlayan bir anayasa oluşturma ihtiyacı vardır.

– Yerelleşme bir amaç değil, bir araçtır, bu nedenle sürdürülebilir kalkınma ve Suriyeliler için daha iyi bir yaşam için aktif, kolektif, demokratik, şeffaf bir yönetim gereklidir.

– Adem-i merkezi yönetim, merkez ile yerel kurumlar arasında görev ve sorumlulukların bölünmesidir ve merkezin yetkisinin sona ermesi anlamına gelmez.

-Suriye-Suriye diyaloğu, görüşlerin birleşmesi ve anlaşmaya varılması ve Suriye’deki ihtilafın çözülmesi için vurgulanmalıdır.

-Savaşın sona ermesi ve barışın sağlanmasında kadının rolüne önem verilmelidir.

-Kadınların her alanda güçlendirilmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor.

-Kadınların toplumsal barış ve birliğin sağlanmasındaki rolü önemsenmelidir.”

/ANHA/