Ortadoğu ve Afrika’da barış süreçleri: Sorunların çözümü kadınlarda

MENA bölgesi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kadın barış inşacıları, kadınların arabuluculuk ve çatışma önleme alanlarında yaptıkları çalışmaların görünür olmasını ve kadınların katılımının sivil toplumdan siyaset ve arabuluculuğa kadar her düzeyde ve her alanda sağlanmasını sağlamak için çalışıyor.

Kadınlar çatışmadan en çok etkilenenler arasında yer almalarına rağmen, barış müzakerelerine katılma konusunda en çok dışlananlar da yine onlar oluyor. Kadınlar dahil edildiğinde barış anlaşmalarına varılma olasılığının daha yüksek olduğunu, barış inşası girişimlerinin toplumun ihtiyaçlarına daha duyarlı olduğunu ve barışın daha sürdürülebilir olduğunu gösteren kanıtlara rağmen bu böyle.

MENA bölgesi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kadın barış inşacıları, kadınların arabuluculuk ve çatışma önleme alanlarında yaptıkları çalışmaların görünür olmasını ve kadınların katılımının sivil toplumdan siyaset ve arabuluculuğa kadar her düzeyde ve her alanda sağlanmasını sağlamak için çalışmaktadır.

Kadın siyasi liderleri aynı masada toplamak

Smile of Hope for Development adlı Suriyeli kuruluşun kurucusu ve yöneticisi ve Suriyeli Kadınlar Danışma Kurulu (WAB) üyesi olan Nada Aswad, hayatı boyunca kadınların Suriye’deki siyaset ve barış görüşmelerine katılımını savunmuş bir isim. WAB üyeliği de dahil olmak üzere sahadaki deneyimi ve çalışmaları sayesinde, farklı görüşlere sahip kadın siyasi liderleri bir araya getirerek daha geniş kapsamlı barış görüşmelerinin ilerlemesini engelleyecek farklılıkları tartışmaya ve gidermeye kararlı. “Farklı partilerden kadın siyasi liderlerin bir araya gelerek belirli politikalar üzerinde tartışmaları ve uzlaşmaya varmaları önemli, böylece büyük resme ve hedefe, yani birlikte barışı inşa etmeye odaklanmaya devam edebilirler” diyor.

Nada ayrıca kadınların barış süreçlerine katılımını Suriye’nin ötesinde de teşvik etmek istiyor ve uluslararası topluma, özellikle de kadınların ve gençlerin barış görüşmelerine katılmasına izin vermesi çağrısında bulunuyor. “Kadınların siyasi katılımına ihtiyacımız var çünkü ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi masaya getirecek ve bunların tartışılmasını ve ele alınmasını sağlayacak olanlar onlardır” diyor. “Sorunlarımıza çözüm getirebilecek olanlar sadece kadınlardır.”

Libya’da kadın arabulucuların eğitimi

Suzan Hemmi, Libya Kadınları Destekleme ve Güçlendirme Ağı’nın Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nda Kadın Destek Birimi’ni yönetiyor. Yedi yılı aşkın bir süredir, kuruluş ülkede ve MENA bölgesinde kadın arabulucuların eğitimini desteklemek için çalışıyor. Kadınların barış masasında yer alma ve iktidar pozisyonlarına gelme hakkını savunuyor. “Günümüz Libya’sında kadınların hükümetteki temsil oranı yüzde 16 gibi düşük bir seviyede. Daha fazla kadına ihtiyaç olduğuna kesinlikle inanıyorum” diyor Hemmi. “Kadınlar arabuluculuk konusunda eğitildiklerinde, bu onların güçlü pozisyonları ele geçirmeleri ve barışın inşasına yardımcı olmaları için bir yoldur. Kadınlar olarak masada olduğumuzda olağanüstü sonuçlar elde edebiliriz.”

Irak’ta kadınların liderlikte yeterince temsil edilmemesiyle mücadele ediyor

On yıllardır kadın haklarını korumak için çalışan Irak Kadın Ağı İcra Direktörü Amal Kabashi, Iraklı kadınların anayasanın oluşturulmasına, barışın inşasına ve ülkenin demokratik dönüşümüne dahil edilmesini savunuyor. Bunu mümkün kılmak için, silahlı gruplardan gelen sürekli tehditler ve kadın haklarının giderek daraldığı bir sosyopolitik bağlam da dahil olmak üzere pek çok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldı. “Kadın sivil toplum örgütlerinin yıllar boyunca kadın haklarının korunmasının önemi konusunda toplumu duyarlı hale getirmek için gösterdikleri çabalara rağmen, bugün kadın hareketlerine verilen destek giderek azalıyor. Bu durum, üst düzey liderlik pozisyonlarında ve hükümette kadın temsilcilerin eksikliğinin bir yansımasıdır: parlamentoda resmi olarak yüzde 25 kadın temsilini garanti eden bir kota sistemi olsa da, kadınlar hala karar alma mekanizmalarından dışlanıyor. Farklı seslerin duyulmasını ve entegre edilmesini sağlamak için farklı inançlara ve vizyonlara sahip kadınların masada oturması çok önemli.”

/Kaynak: eka/